Document Translation Services

Latviešu valodas kursi ārzemniekiem online un klātienē Rīgas centrā 

Latvian for Foreigners Language Training Latvian for Foreigners Latviešu valodas kursi attālināti - online

Atvērto plānoto valodu kursu grupu plāns ir šeit.

Baltic Media® Valodu mācību centrs sadarbībā ar pieredzējušu latviešu valodas speciālisti Ivetu Grīnbergu piedāvā efektīvus latviešu valodas kursus ārzemniekiem, kuri vēlas apgūt vienu no civilizācijas dzīvajām senākajām valodām.

Latviešu valoda ir viena no divām (otra ir lietuviešu valoda) joprojām dzīvajām baltu valodām, kuras veido atsevišķu apakšgrupu indoeiropiešu valodu saimē. Tā ir saglabājusi senas gramatiskās formas un vārdu saknes, kas sastopamas arī sanskritā. Tai pat laikā, latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas attīstās.

Latviešu valodas kursus ārzemniekiem veidojusi pasniedzēja Iveta Grīnberga ar vairāk nekā desmit gadu ilgu svešvalodu mācīšanas pieredzi dažādās Amerikas Savienoto Valstu universitātēs, latviešu valodas mācību grāmatu autore. Iveta ir arī izstrādājusi un izmanto pilnīgi jaunu, oriģinālu mācību metodi Discover Latvian, kas tiek lietota Baltic Media valodu mācību centrā latviešu un citu valodu kursos.

Kursi ir paredzēti ārzemniekiem, kuri dzīvo savās mītnes zemēs jebkurā pasaules vietā un ārzemju pilsoņiem, kuri darba vai privātu apstākļu dēļ nokļuvuši Latvijā un grib efektīvi un ātri iemācīties Latvijas pamatnācijas valodu.

Latviešu valodas kursi ārzemniekiem

Iveta Grīnberga

Lektore Iveta Grīnberga: „Darbs ir arī mana aizraušanās. Prieks, ka bija šī lieliskā iespēja Vašingtonas Universitātē Sietlā mācīt latviešu valodu un iepazīstināt ar latviešu kultūru, tradīcijām un dzīvesziņu amerikāņu studentus, kas neko nebija dzirdējuši par mūsu zemi.

Mūsdienu globālajā pasaulē strauji mainās uzskati par valodu mācīšanu. Klasiskās iegaumēšanas vai tulkošanas metodes tiek aizstātas ar mērķtiecīgi izstrādātiem uzdevumiem un valodas apguve notiek pēc principa „mācāmies darot” (learning by doing). To sekmē regulāri zināšanu pārbaudes testi, ko iespējams veikt tiešsaistē. Mūsu izstrādātā metode Discover Latvian nodrošina secīgu valodas apguvi no iesācēju līmeņa A1 līdz pat augstākajam - eksperta līmenim C2”

⭐️Kāpēc izvēlēties Baltic Media® valodu kursus?

⭐️Ko par Baltic Media® valodu kursiem saka klienti?

⭐️Kāpēc izvēlēties tiešsaistes - online valodu kursus?

⭐️Valodu kursi jauniešiem, pusaudžiem un bērniem

⭐️Valodu kursi klātienē un online uzņēmumiem un valsts iestādēm

⭐️Valodu kursi online un klātienē privātpersonām - privātie kursi

⭐️Uzzini vairāk par Baltic Media® valodu kursiem - Kontakti

Nodarbību laikā:

  • uzzināsiet, kā pastāstīt par sevi, ģimeni, darbu, ceļojumu, vaļasprieku u.c.,
  • attīstīsiet latviešu valodas gramatikas lietojuma prasmes,
  • iepazīsieties ar latviešu tradīcijām un dzīvesziņu,
  • mācīsieties veidot veiksmīgas darījumu sarunas ar latviešiem.

Mācību veidi

  1. Piedāvājam apgūt latviešu valodu gan individuāli, gan grupu nodarbībās.
  2. Ja esat starptautiska uzņēmuma pārstāvis, kas meklē latviešu valodas kursus darbiniekiem, mūsu pasniedzēji ieradīsies pie jums uzņēmumā.
  3. Piedāvājam apvienot klātienes nodarbības ar Skype vai Google Hangouts nodarbībām, kas ir īpaši ērti, kad dodaties komandējumos vai ceļojat.

Valodas zināšanu novērtējums

Pašnovērtējuma tabulās katra valodas prasme: klausīšanās, lasīšana, runāšana un rakstīšana sadalīta sešos līmeņos, kas atbilst „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs” noteiktajiem valodas zināšanu līmeņiem A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Atliek vien novērtēt savu latviešu valodas zināšanu līmeni un pieteikties kursiem. Ja jums nav nekādu latviešu valodas zināšanu, tad sāciet ar iesācēju līmeni A1.

Akreditācija

Kopš 2011. gada Baltic Media Valodu mācību centrs ir Latvijas Republikas Izglītības ministrijas sertificēts valodu mācību uzņēmums. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir akreditējusi, licencējusi Baltic Media Valodu mācību centra izglītības programmas latviešu, angļu, zviedru, krievu, ķīniešu, japāņu, vācu, spāņu, lietuviešu un citās valodās, kā arī komunikācijā. Programmu veids: Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība). Izglītības dokuments - apliecība.

Pieprasīt papildinformāciju

Pieteikties kursiem

Tālrunis +371 67 22 43 95

Papildinformācija par Baltic Media Valodu mācību centru

Atvērto plānoto valodu kursu grupu plāns ir šeit.

Latviešu valodas kursi ārzemniekiem

Baltic Media® valodu kursi notiek Rīgā, Elizabetes ielā 11-1.

Latviešu valodas kursi ārzemniekiem

Izvēlieties, ar kādu latviešu valodas zināšanu līmeni vēlaties sākt savas mācības.

A – pamatlīmenis

A1 – iesācēju līmenis (Breakthrough jeb Beginners)
Klausīšanās Es saprotu lēni un skaidri izrunātus atsevišķus vārdus, ikdienā bieži lietojamas frāzes, kad runā par mani, manu ģimeni un tuvāko apkārtni.
Lasīšana Es varu izlasīt un saprast pazīstamus vārdus, nosaukumus, kā arī īsus teikumus, piemēram, ielu zīmēs, plakātos, katalogos.
Runāšana Es varu vienkāršā veidā sazināties, ja sarunu biedrs teikto atkārto vai, ja nepieciešams, pasaka citiem vārdiem. Es varu uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem, ja saruna ir par man labi zināmām tēmām.

Es varu vienkāršā veidā pastāstīt par sevi, savu dzīves vietu vai cilvēkiem, kurus pazīstu.

Rakstīšana Es protu uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, apsveikuma kartīti vai pastkarti. Es protu aizpildīt vienkāršas veidlapas, piemēram, ierakstīt savu vārdu, adresi un pilsonību viesnīcas reģistrācijas lapā.
A2 – elementārais līmenis (Waystage jeb Elementary)
Klausīšanās Es saprotu biežāk lietotus vārdus un atsevišķas frāzes, kam ir saistība ar mani, piemēram, vienkāršu informāciju par sevi, ģimeni, iepirkšanos, dzīves vietu, darbu. Es varu uztvert galveno domu īsos, vienkāršos un skaidri izrunātos paziņojumos.
Lasīšana Es varu izlasīt īsus un vienkāršus tekstus. Es varu sameklēt informāciju vienkāršos, ar ikdienu saistītos tekstos, piemēram, sludinājumos, reklāmrakstos, ēdienkartēs, sarakstos. Es varu saprast īsas un vienkāršas privātās vēstules.
Runāšana Es varu sarunāties ikdienas situācijās, kur tiek runāts par man zināmiem tematiem vai darbībām. Es varu iesaistīties īsā sarunā, tomēr mana valodas prasme ir nepietiekama, lai patstāvīgi veidotu dialogu.

 

Es varu vienkāršos teikumos pastāstīt par sevi, savu ģimeni, cilvēkiem, dzīves apstākļiem, savu izglītību un darbu.

Rakstīšana Es varu uzrakstīt īsas zīmītes, vienkāršus paziņojumus un ļoti vienkāršu vēstuli, piemēram, izsakot pateicību.

 

B – vidējais līmenis

B1 – zemāks par vidējo līmeni (Threshold jeb Pre-Intermediate)
Klausīšanās Es uztveru saturu skaidrā un literāri pareizā runā par pazīstamām tēmām, ar kurām es saskaros darbā, skolā, brīvajā laikā utt. Es saprotu radio un televīzijas raidījumu saturu, kad samērā lēni runā par aktuāliem notikumiem vai tematiem, kuri interesē mani personīgi vai profesionāli.
Lasīšana Es saprotu tekstus, kuros izmantota ikdienā bieži lietota vai ar manu darbu saistīta valoda. Es varu saprast privātās vēstulēs aprakstītos notikumus, izjūtas un vēlmes.
Runāšana Es spēju bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunās par mani interesējošiem vai ar ikdienu saistītiem tematiem, piemēram, ģimene, vaļasprieks, darbs, ceļošana, jaunākie notikumi.

Es protu pastāstīt par pieredzēto vai par kādu notikumu, saviem sapņiem, cerībām, vēlmēm. Es varu vienkāršā veidā pamatot savus uzskatus un domas. Es varu pastāstīt stāstu, izklāstīt grāmatas vai filmas saturu, izsakot par to savu attieksmi.

Rakstīšana Es protu uzrakstīt vienkāršu, saistītu tekstu par tematiem, kas man zināmi vai mani interesē. Es varu uzrakstīt vēstuli, aprakstot tajā savus pārdzīvojumus un iespaidus.
B2 – vidējais līmenis (Vantage jeb Upper-Intermediate)
Klausīšanās Es varu saprast garāku runu un lekcijas, sekot līdzi pat sarežģītai argumentācijai, ja temats ir pietiekami pazīstams. Es saprotu gandrīz visu televīzijas ziņās un reportāžās par jaunākajiem notikumiem. Es uztveru gandrīz visu filmās teikto, ja lietota literārā valoda.
Lasīšana Es protu izlasīt un saprotu pārskatus un rakstus par aktuālām tēmām, es uztveru autora pausto attieksmi vai viedokli. Es varu saprast mūsdienu autoru daiļliteratūras darbus.
Runāšana Es varu diezgan brīvi un bez sagatavošanās sazināties ar dzimtās valodas runātājiem. Es spēju aktīvi piedalīties diskusijās par man zināmām tēmām, pamatojot un aizstāvot savu viedokli.

 

Es varu izklāstīt dažādas tēmas, pamatot savus uzskatus par kādu problēmjautājumu, izvērtējot atšķirīgus viedokļus.

Rakstīšana Es varu uzrakstīt skaidru tekstu, aprakstot detaļas. Es varu uzrakstīt eseju, ziņojumu, argumentējot vienu vai otru viedokli. Es protu rakstīt vēstules, sīki aprakstot man nozīmīgus notikumus un iespaidus.

 

C – augstākais līmenis

C1 – augstāks par vidējo līmeni (Effective Operational Proficiency jeb Advanced)
Klausīšanās Es saprotu garāku runu arī tad, ja tai nav skaidras uzbūves. Es bez pūlēm saprotu televīzijas raidījumus un filmas.
Lasīšana Es varu saprast garus un sarežģītus dažādu veidu un stilu tekstus. Es saprotu garākas tehniskās instrukcijas un rakstus par specifiskiem tematiem pat tad, ja tie nav saistīti ar manu nodarbošanos.
Runāšana Es varu brīvi izteikties, piemērotus vārdus un izteicienus īpaši nemeklējot. Es protu prasmīgi lietot valodu gan ikdienas situācijās, gan darba vajadzībām. Es varu precīzi formulēt savas domas un uzskatus, prasmīgi uzturot sarunu.

 

Es spēju skaidri un vispusīgi izklāstīt sarežģītus tematus, izvērst atsevišķas tēzes un nobeigt savu runu ar atbilstošiem secinājumiem.

Rakstīšana Es protu skaidri un loģiski uzrakstīt savas domas, izteikt viedokli. Es spēju uzrakstīt vēstuli, eseju vai ziņojumu par sarežģītiem jautājumiem, izceļot nozīmīgo un svarīgo. Es protu rakstīt konkrētam lasītājam piemērotā stilā.
C2 – eksperta līmenis (Mastery jeb Proficiency)
Klausīšanās Es bez grūtībām uztveru un saprotu jebkuru runu – gan klātienes sarunas, gan pārraidītos tekstus pat tad, ja ātrā tempā runā dzimtās valodas runātājs. Es varu saprast arī runātājus ar dažādām izrunas īpatnībām.
Lasīšana Es bez grūtībām varu lasīt dažāda veida, uzbūves vai valodas ziņā sarežģītus tekstus, piemēram, rokasgrāmatas, teorētiskus rakstus, daiļliteratūru.
Runāšana Es varu bez grūtībām piedalīties jebkurā sarunā vai diskusijā, labi pārzinu gan frazeoloģismus ar pārnestu nozīmi, gan sarunvalodas vārdus. Es varu runāt pilnīgi brīvi un precīzi izteikt vārda nozīmes smalkākās nianses. Ja rodas grūtības kaut ko pateikt, es protu veikli pārveidot sacīto, lai sarunbiedri to nemanītu.

 

Es spēju pilnīgi brīvi, skaidri un argumentēti, konkrētai situācijai atbilstošā veidā izklāstīt attiecīgo tēmu. Es protu veidot savu stāstījumu tā, lai klausītājam būtu viegli uztvert svarīgāko.

Rakstīšana Es protu uzrakstīt skaidru, loģisku tekstu atbilstošā stilā. Es spēju rakstīt vēstules, referātus vai rakstus par sarežģītām tēmām tā, lai lasītājam būtu viegli uztvert svarīgākās vietas. Es protu rakstīt pārskatus un recenzijas gan par daiļliteratūras, gan speciālās literatūras darbiem.

 

Latvian Language courses for foreigners in Riga

Pieteikties

Zviedru valodas kursi

Novērtē savas svešvalodu zināšanas šeit

Kāpēc izvēlēties Baltic Media Valodu mācību centru?

Valodas kursi jūsu biznesam