1about us scaled

Tulkotājs un tulks

Tulkotājs un tulks kā profesijas, kuras izvēlēties

Tulkotājs un tulks ir pieprasītas profesijas.  Tulkotāji un tulki ir nepieciešami, lai veicinātu saziņu un izpratni starp cilvēkiem, kuri runā dažādas valodas.

Tulkotājs un tulks ir profesijas, kas saistītas ar valodu interpretāciju. Tulks ir speciālists, kurš mutiski tulko tekstu no vienas valodas citā valodā. Tulkotājs ir speciālists, kurš rakstiski tulko tekstu no vienas valodas citā valodā.

Tulkotāja un tulka darba veidi

Tulkotāja un tulka darba veidus var iedalīt divās galvenajās kategorijās:

 • Mutiska tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks mutiski tulko tekstu no vienas valodas citā valodā. Mutiskā tulkošana var būt:
  • Konferenču tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks tūlītējā laika posmā tulko sarunu vai runu no vienas valodas citā valodā. Konferenču tulkošana var būt:
   • Simultanā tulkošana - tulks tulko sarunu vai runu vienlaicīgi ar runātāju.
   • Sekvenciālā tulkošana - tulks tulko sarunu vai runu pēc kārtas, kad runātājs ir pabeidzis savu teikto.
  • Biznesa tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks tulko sarunas vai runas biznesa vidē, piemēram, sanāksmēs, tikšanās reizēs vai prezentācijās.
  • Juridiskā tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks tulko juridiskus dokumentus, piemēram, līgumus, tiesas spriedumus vai likumus.
 • Rakstiska tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks rakstiski tulko tekstu no vienas valodas citā valodā. Rakstiskā tulkošana var būt:
  • Teksta tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks tulko tekstu no vienas valodas citā valodā.
  • Dokumentu tulkošana - tulka darba veids, kurā tulks tulko dokumentus, piemēram, grāmatas, žurnālu rakstus, mārketinga materiālus vai juridiskus dokumentus.

Tulkotājs un tulks - darba prasības

Tulkotāja un tulka darbam ir nepieciešamas šādas prasības:

 • Latviešu valodas un vienas vai vairāku svešvalodu brīva valodas prasme. Tulkotājam un tulkam ir jāspēj brīvi runāt, rakstīt un saprast tulkojamās valodas.
 • Tulkojamās jomas zināšanas. Tulkotājam un tulkam ir jābūt zināšanām par tulkojamās jomas terminoloģiju un specifiskām īpatnībām.
 • Tulkojamās valodas kultūras zināšanas. Tulkam ir jābūt zināšanām par tulkojamās valodas kultūru, lai varētu nodrošināt precīzu un atbilstošu tulkojumu.
 • Tulkojamās valodas uztveres un izteiksmes prasmes. Tulkam ir jāspēj ātri un precīzi uztvert tulkojamo tekstu un skaidri un saprotami to izteikt mērķvalodā.
 • Kreativita un atbildība. Tulkam ir jābūt spējīgam rast radošus risinājumus, lai nodrošinātu precīzu un atbilstošu tulkojumu. Tulkam ir jābūt atbildīgam par savu darbu un jāspēj strādāt neatkarīgi.

Tulkotājs un tulks - darba iespējas

Tulkotāj/tulka darba iespējas ir plašas. Tulki/tulkotāji var strādāt gan valsts, gan privātajā sektorā. Valsts sektorā tulki var strādāt tādās iestādēs kā Saeima, Ministru kabinets, Tieslietu ministrija, Ārlietu ministrija u.c. Privātajā sektorā tulki/tulkotāji var strādāt tulkošanas birojos, starptautiskās organizācijās, uzņēmumos, tūrisma aģentūrās u.c.

Tulkotāja un tulka profesijas perspektīvas

Tulka profesija ir pieprasīta un perspektīva. Pasaules globalizācijas dēļ pieaug nepieciešamība pēc tulkošanas pakalpojumiem. Tulku profesija ir arī labi apmaksāta.

tulkotājs un tulks perspektīvas profesijas
Baltic Media ārštata tulkotāji

 

Kur var apgūt tulkotāja un tulka profesijas?

Latvijā tulkotāja un tulka profesijas var apgūt vairākās mācību iestādēs, to skaitā šajās:

 • Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvā bakalaura programmu "Tulkošana" ar specializācijām "Rakstiskā tulkošana" un "Mutvārdu tulkošana".
 • Latvijas Universitāte (LU) piedāvā bakalaura programmu "Tulkošana" ar specializācijām "Rakstiskā tulkošana" un "Mutvārdu tulkošana".
 • Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātē (TSF) bakalaura, maģistra un doktora programmas*.
 • Daugavpils Universitāte (DU) piedāvā bakalaura programmu "Tulkošana" ar specializācijām "Rakstiskā tulkošana" un "Mutvārdu tulkošana".

Šīs programmas ietver gan teorētiskos, gan praktiskos kursus, kas ļauj studentiem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai strādātu par tulkiem.

Papildus šīm programmām ir pieejami arī dažādi profesionālās pilnveides kursi un kursi, kas ļauj apgūt konkrētu valodu vai tulkošanas jomu. Šos kursus piedāvā gan valsts, gan privātas mācību iestādes.

Lai kļūtu par tulkotāju un tulku, ir nepieciešams augstāks līmenis svešvalodās, kā arī labas zināšanās par tulkošanas teoriju un praksi. Ir svarīgi arī attīstīt savas kultūras un valodas zināšanas, kā arī prasmes darbā ar datoru un profesionālajām tulkošanas programmām.

Tulkotāja un tulka profesija ir daudzpusīga un pieprasīta. Tulki strādā dažādās jomās, tostarp biznesā, politikā, kultūrā un izglītībā.

Ar ko nodarbojas tulkotājs un tulks?

Tulkotāji un tulki strādā dažādās jomās, tostarp biznesā, politikā, kultūrā un izglītībā. Viņi var strādāt gan kā pašnodarbinātie, gan kā algoti darbinieki.

Tulkotāja un tulka darba pienākumi:

 • Tulkot tekstu no vienas valodas citā, saglabājot oriģinālā teksta nozīmi un stilu.
 • Izmantot valodas atšķirību zināšanas, lai nodrošinātu precīzu un dabisku tulkojumu.
 • Izpētīt un apgūt jaunas valodas un jomas.
 • Sekmēt savu profesionālo izaugsmi, apmeklējot kursus un seminārus.

Tulkotāja un tulka atalgojums

Tulkotāji un tulki Latvijā pelna atalgojumu no 657 € līdz 1 425 € mēnesī. Ikmēneša alga iesācējiem Tulkotāji, tulki un citi lingvisti svārstās no 657 € līdz 1 318 €. Pēc 5 gadu darba pieredzes iegūšanas viņu ienākumi būs no 725 € līdz 1 503 € mēnesī.

Atalgojums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp no valodas pāra, valodu prasmes līmeņa, darba pieredzes, darba vietas un darba laika.

Izglītība un prasmes

Lai kļūtu par tulku, ir nepieciešama augstāka izglītība tulkojumā vai valodniecībā. Ir svarīgi arī apgūt svešvalodas, ieskaitot valodu pāri, kurā vēlaties strādāt. Tulkotājiem un tulkiem ir jābūt arī spēcīgām valodas prasmēm, ieskaitot gramatikas, sintakses un valodas kultūras zināšanas.

Karjeras iespējas

Tulkotāji un tulki var strādāt dažādās jomās, tostarp biznesā, politikā, kultūrā un izglītībā. Viņi var strādāt gan kā pašnodarbinātie, gan kā algoti darbinieki.

Tulkotājiem un tulkiem ir plašas karjeras iespējas. Viņi var strādāt gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Tulkotāji un tulki ir nepieciešami, lai veicinātu saziņu un izpratni starp cilvēkiem, kuri runā dažādas valodas.

*Tulkošanas studiju fakultātē (TSF) tiek īstenotas piecas studiju programmas:

- profesionālā bakalaura studiju programma “Tulkošana un valodu tehnoloģija”, 

- starptautiskā profesionālā bakalaura studiju programma “Starpkultūru komunikācija“, 

- profesionālā maģistra studiju programma “Lietišķo tekstu tulkošana”, 

- profesionālā maģistra studiju programma “Stratēģiskā starpkultūru komunikācija”

- kopīgā doktora studiju programma „Valodu un literatūras studijas”.

tulkotāji un tulki


Tulkošanas birojs Baltic Media® ir vadošais valodu pakalpojumu uzņēmums Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās (online) tulkošanas un lokalizācijas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus un specializējies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām. Pārsvarā tie ir tulkojumi no zviedru, somu, dāņu, īslandiešu, norvēģu, fēru, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodas, un uz minētajām valodām.

Kā ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Baltic Media® tulkošanas birojs piedāvā cilvēka veiktus tulkojumus uzņēmumiem, valsts iestādēm un privātpersonām.


tulkotāji un tulki tulkotāji un tulki