keyboard

Distances līgums

“Baltic Media Ltd” SIA, reģ. Nr. LV40003172317 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pakalpojumus, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājaslapu, e-pastu, vai citu saziņas kanālu, norādot iegādājamo pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu klātienē, vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu ar pārskaitījumu, vai Visa/Master karti, izmantojot Link – Pay opciju. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina pakalpojumu piegādi x dienu laikā no brīža, kad ir saņemta apmaksa par pakalpojumu, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju. Atsevišķos gadījumos iespējama pēcapmaksa. Papildu informācija: Valodu servisa noteikumi

Pretenzijas

Pircējam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par sniegto pakalpojumu 7 kalendāro dienu laikā no pakalpojuma saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to pretenzijas vēstuli.

Pircējs nevar izmantot pretenziju tiesības, ja:

  • pasūtījumu pēc saņemšanas labojis patstāvīgi;
  • pagājušas vairāk nekā 7 dienas.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojumu piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot savus datus, Pasūtītājs piekrīt to nodošanai, uzglabāšanai un apstrādei. Izpildītājs veiks visus nepieciešamos pasākumus iespēju robežās, lai nodrošinātu datu drošu apstrādi atbilstoši uzņēmuma privātuma politikai, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisku personu datu aizsardzību, t.sk. Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties uzņēmuma mājaslapā.

Privātuma politika un datu aizsardzība