1about us scaled

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media ir laba izvēle?

Kāpēc ISO sertificētais tulkošanas birojs Baltic Media ir laba izvēle?

Visi grib noskaidrot, kas ir labākais tulkošanas birojs. Mēs ticam, ka esat nonācis īstajā vietā! Mēs piedāvājam profesionālu un lētu tulkošanu starp visām pasaules valodām, koncentrējoties uz Baltijas jūras reģionu. Mēs esam tulkošanas birojs ar 30 gadu pieredzi. Mēs cītīgi strādājam, lai būtu vislabākā tulkošanas aģentūra ikviena vajadzībām. Mēs esam ISO sertificēta tulkošanas aģentūra, kas uzņemas atbildību un sniedz ieguldījumu. Jautājiet mūsu apmierinātajiem klientiem.

Baltic Media ir jūsu labākā izvēle, ja jums vajadzīga drošība, ka tulkojums tiks veikts kvalitatīvi un profesionāli. Tulkošana un projektu vadība Baltic Media tiek veikta pamatojies uz ISO kvalitātes vadības sertifikāciju un turklāt tulkojumi ir civiltiesiski apdrošināti, kas ļoti svarīgi medicīnā un daudzās citās nozarēs.

12 iemesli, kāpēc izvēlēties Baltic Media — Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu pakalpojumu uzņēmumu:

1. ✅ Tikai tulkotāji (pretstatā mašīntulkošanas rīkiem) var atbilstoši noteikt pareizo teksta kontekstu. Mēs sadarbojamies tieši ar tulkotājiem.*


2. ✅ Ziemeļeiropas-Baltijas valstu tulkošanas birojs Baltic Media® ir vadošais digitālo tulkošana pakalpojumu sniedzējs Ziemeļeiropā, kas specializējas Ziemeļeiropas (t. sk. Ziemeļvalstu, Baltijas un slāvu) valodu tulkošanā zviedru, somu, dāņu, islandiešu, fēru, norvēģu, vācu, angļu, poļu, krievu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodās.


3. ✅ Mēs atrodamies Ziemeļeiropā: mums ir biroji Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Mēs tur dzīvojam un strādājam.


4. ✅ Jūsu izmaksu ietaupīšanas nolūkā mēs izmantojam datorizētās tulkošanas (computer-assisted-translation, CAT) rīkus, lai nodrošinātu, ka jūs saņemat vislabāko tulkošanas risinājumu, kas ir rentabls un kvalitatīvs.**


5. ✅ Mums ir ilgstoša pieredze darbā ar liela apjoma tulkošanas projektiem vairākās valodās, kuru ietvaros mūsu valodas speciālisti nepastarpināti strādā jūsu satura pārvaldības sistēmā (content management system, CMS).


6. ✅ Mēs darbojamies saskaņā ar ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu.**


7. ✅ Mūsu galvenie pakalpojumu sniegšanas noteikumi:
- mēs uzņemamies atbildību un sniedzam ieguldījumu;
- mēs nodrošinām to, lai klients būtu mūsu galvenā prioritāte;
- mēs sniedzam to, ko apsolām.


8. ✅ Mums ir kvalificēts biroja personāls: lielākā daļa mūsu darbinieku ir ar lingvistisko, tulkotāju izglītību un zinātnisko grādu.


9.  Mūsu klientiem ir augstas profesionālās prasības, piemēram, ES iestādes.


10. ✅ Mūsu profesionālās atbildības apdrošināšana, ko dēvē arī par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, mūsu klientiem sniedz papildu drošību.


11. ✅ Mūsu uzņēmums ir Eiropas Valodu nozares asociācijas (European Language Industry Association, ELIA) un Globālās Lokalizācijas asociācijas GALA korporatīvais biedrs.


12. ✅ Mēs piedāvājam konkurētspējīgas cenas par kvalitatīvu pakalpojumu, ātru pasūtījumu piegādi un draudzīgu sadarbību.

Baltic Media<sup>®</sup> tulkošanas birojs

Baltic Media<sup>®</sup>"
balticmedia logo

*Mūsu tulkotāji tulko TIKAI savā dzimtajā valodā un dzīvo valstī, kurā šī valoda ir vai nu valsts valoda, vai sociālajā dzīvē dominējošā valoda.

**Datorizētās tulkošanas rīki mums ļauj veikt jūsu teksta analīzi, lai atrastu tās avotteksta daļas, kuras jau iepriekš ir tulkotas Izmaksu samazināšanas un tulkošanas procesa paātrināšanas nolūkā mēs izmantojam tulkošanas atmiņu (translation memory, TM), kas uzlabo stila un terminoloģijas konsekvenci. Līdz ar to datorizētās tulkošanas tehnoloģijas samazina pasūtījuma apstrādes laiku un laiku no jauna produkta/pakalpojuma ieceres līdz ieviešanai tirgū.

Mēs izmantojam šādus datorizētās tulkošanas rīkus:

  • SDL Trados Studio;
  • Wordbee;
  • MemoQ;
  • Memsource;
  • Transit;
  • Idiom desktop workbench;
  • Translation Workspace.

*** Mēs darbojamies saskaņā ar ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmu, pateicoties kurai esam pilnveidojuši savu projektu koordinēšanas un piegādātāju atlases procedūru. Baltic Media ir izstrādāta sava tulkotāju pārbaudes sistēma. Kritēriji: valodniecības izglītība, vismaz 5 gadu pieredze tulkošanā, atsauces no citiem klientiem un testa tulkojums.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

Tulkošanas birojs Baltic Media sadarbojas ar vairāk nekā 1500 piegādātājiem visā pasaulē. To vidū tulki, tulkotāji, redaktori, DTP speciālisti un citi valodu speciālisti. Visus Baltic Media Ltd veiktos tulkojumus nodrošina profesionāli speciālisti ar augstāko izglītību lingvistikā un ievērojamu pieredzi tulkošanā ar vai bez specializācijas noteiktā nozarē. Uzņēmuma kvalitātes politika paredz, ka tulkojumi klientam vajadzīgajā valodā tiek nodrošināti, izmantojot tāda tulkotāja pakalpojumus, kuram šī valoda ir dzimtā un kurš dzīvo valstī un reģionā, kur šo valodu lieto.

Klienta tulkošanas  izmaksas ir svarīgs faktors un tāpēc izmaksu ietaupīšanas nolūkā mēs lietojam datorizētās tulkošanas (computer-assisted-translation, CAT) rīkus (tie nav Google Translate vai  līdzīgi roboti), lai lielu apjomu tulkošanas cenas apmierinātu klientu.

Liela daļa pakalpojumu sniedzēji ir zvērināti tulkotāji, kas nepieciešami notariāli apstiprinātu dokumentu tulkojumu veikšanai un tulkošanai tiesās.

Piedāvājam šādus tulkošanas veidus:

✔️ rakstiskā tulkošana – dažāda veida tekstu tulkošana rakstveidā: literāri darbi, juridiski dokumenti, lietošanas instrukcijas, vēstules, zinātniski teksti u.c.;

✔️ mutiskā tulkošana  runāta vēstījuma vai teksta mutisks tulkojums.

✔️ Mutiskās tulkošanas veidi:

✔️ -secīgā jeb konsekutīvā tulkošana – tulkojums tiek veikts runas pauzēs;

✔️ -sinhronā tulkošana – tulkojums noris vienlaicīgi ar runātāja uzstāšanos;

✔️ -tulkošana online pa telefonu vai internetu (Skype– plaši izmantots pakalpojums biznesa vidē.

 

Galvenie tulkošanas pasūtījuma izpildes posmi, t.i., tulkošanas process:

✔️ teksta tulkošana izvēlētajā mērķvalodā – veic tulkotājs;

✔️ pārtulkotā teksta rediģēšana – veic redaktors;

✔️ teksta korektūra – veic korektors;

✔️ maketēšana atbilstoši oriģinālajiem teksta dokumentiem – pēc vajadzības.

Visi mūsu tulkošanas pakalpojumi garantē klienta konfidencialitāti, un tiek strikti ievēroti pasūtījuma termiņi.

 

Mūsu piedāvātie tulkošanas pakalpojumi:

✔️ Mediju un mārketinga, reklāmas tekstu tulkošana – nodrošinām, ka tulkotais materiāls būs informatīvi un tehniski pareizs un saglabās zīmola vēstījumu atbilstoši konkrētās mērķauditorijas nacionālajām īpatnībām un kultūrai.

✔️ Subtitrēšana, dublēšana un ierunāšana – specializēti tulkošanas pakalpojumi visa veida audiovizuāliem darbiem. Veicam audio un video materiālu tulkošanu un lokalizāciju, kā arī video materiālu ieskaņošanu un subtitrēšanu.

✔️ Mājas lapu un interneta veikalu SEO tulkošana – klienta mājas lapas satura tulkošana un lokalizācija atbilstoši konkrētās valsts tirgus un mērķauditorijas vajadzībām, ievērojot SEO prasības.

✔️ Notariāli tulkojumi un zvērināta tulka apliecinājumi – veicam notariāli apstiprinātus dokumentu tulkojumus un arī dokumentu tulkojumu sagatavošanu ar zvērināta tulkotāja un zvērināta notāra apliecinājumu (apstiprinājumu).

✔️ Dokumentu tulkošana – piedāvājam jebkura veida visdažādāko nozaru dokumentu (juridiski, finanšu, līgumi, biznesa plāni, izglītības, personas dokumenti u.c.) tulkošanu ap 400 valodu kombinācijās.

✔️ Tekstu lokalizācija – teksta vai programmatūras tulkošana jebkurā pasaules valodā, pielāgojot to konkrētās valodas kultūrvidei un ievērojot attiecīgā reģiona vietas īpatnības, tradīcijas un spēkā esošos likums.

✔️ Tehnisko tekstu tulkošana – mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie cilvēkresursi (tostarp katras konkrētās nozares eksperti) un tehniskie priekšnoteikumi, lai nodrošinātu precīzu un kvalitatīvu tehnisko tulkošanu vairāk nekā 120 valodu kombinācijās.

✔️ Medicīnisko tekstu tulkošana – medicīniskie  tulkojumi tiek uzticēti augstas kvalifikācijas valodu speciālistiem, kas specializējušies medicīnā, biotehnoloģijās, veselības aprūpē, medicīnas aprīkojumā, farmācijā un veterinārijas jomā.

✔️Informācijas tehnoloģiju (IT) tulkošana – plaša spektra tulkojumi IT vajadzībām, kas aptver programmatūru, lietotāja interfeisa, rokasgrāmatu u.c. tulkošanu.

✔️Terminoloģijas tulkošana – dažādu nozaru terminu tulkošana un daudzvalodu datu bāzes izmantošana.

✔️ Automātiskā mašīntulkošana ar rediģēšanu – mašīntulkota tulkojuma rediģēšana un kvalitātes kontrole pie liela apjoma tulkošanas pasūtījumiem, kur iespējams izmantot automātisko tulkošanu.

✔️ Mutiskā tulkošana – nodrošinām gan sinhrono, gan secīgo (konsekutīvās) mutisko  tulkošanu konferencēs, kongresos, semināros, izstādēs un citos pasākumos.

✔️Valodu kursi