the sea

Tulkošanas pakalpojumi - Kvalitatīvi tulkojumi!

Tulkošanas pakalpojumi Rīgā un visā Latvijā - augstākā līmeņa kvalitāte tulkošanas birojā Baltic Media®!

Tulkošanas pakalpojumi un cenas

Ja jums vajadzīgi tulkošanas pakalpojumi no un uz Ziemeļeiropas reģiona valodām, tad droši vērsieties pie mums. Mēs palīdzam starptautiskiem un globāliem uzņēmumiem sasniegt Eiropas tirgus. Skandināvijas un Baltijas valstu klienti mums uztic veikt sava satura tulkošanu un lokalizāciju vispopulārākajās pasaules valodās.

tulkošanas pakalpojumitulkošanas pakalpojumi

Tulkošanas pakalpojumi - Kvalitatīvi tulkojumi!

Tulkošanas pakalpojumi uzņēmumā  Baltic Media Ltd.tiek īstenoti, pamatojoties uz devīzi  Pareiza komunikācija pareizā valodā, lai sniegtu augstas kvalitātes valodu pakalpojumus, tajā  skaitā tulkošanu un lokalizāciju, Latvijas un citu valstu uzņēmumiem un institūcijām, palīdzot tiem veiksmīgi komunicēt daudzvalodu vidē.

Tulkošanas pakalpojumi nodrošina rakstītā vai runātā teksta pārveidi no vienas valodas uz citu. Tulkošanas pakalpojumi var būt nepieciešami dažādiem mērķiem, piemēram, biznesam, izglītībai, valdībai vai personiskai lietošanai.

Tulkošanas pakalpojumi var būt rakstiski vai mutiski. Rakstiski tulkošanas pakalpojumi ietver dokumentu, mārketinga materiālu, mājaslapu, grāmatu un citu teksta formātu tulkošanu. Mutiski tulkošanas pakalpojumi ietver sarunu, prezentāciju, konferences un citu mutisku saziņas formu tulkošanu.

Tulkošanas pakalpojumus var sniegt gan cilvēki, gan tehnoloģijas. Profesionālu tulku un tulkotāju tulkošanas pakalpojumi ir tradicionālāki un sniedz precīzākus tulkojumus. Tehnoloģijas balstītie tulkošanas pakalpojumi ir ātrāk un lētāk pieejami, taču tie var nebūt tik precīzi kā cilvēku veikti tulkošanas pakalpojumi.

Tulkošanas pakalpojumi var būt noderīgi dažādiem mērķiem. Tie var palīdzēt uzņēmumiem paplašināt savu darbību uz jauniem tirgiem, studentiem apgūt jaunas valodas un valdībām sazināties ar saviem iedzīvotājiem.

Tulkošanas pakalpojumu veidi

 • Rakstiskie tulkošanas pakalpojumi
  • Dokumentu tulkojums
  • Mārketinga materiālu tulkojums
  • Mājaslapu tulkojums
  • Grāmatu tulkojums
  • Citu teksta formātu tulkojums
 • Mutiskie tulkošanas pakalpojumi
  • Sarunu tulkojums
  • Prezentāciju tulkojums
  • Konferenču tulkojums
  • Citu mutisku saziņas formu tulkojums
 • Tehnoloģijas balstītie tulkošanas pakalpojumi
  • Automātiskie mašīntulkojumi
  • Datorizētās tulkošanas rīki (angļu val. „CAT-tools”)

Tulkošanas pakalpojumu izvēle

Izvēloties tulkošanas pakalpojumus, ir svarīgi ņemt vērā vairākus faktorus, tostarp:

 • valodu;
 • teksta apjomu;
 • termiņu;
 • kvalitāti;
 • cenu.

Ja jums ir nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, ir ieteicams salīdzināt vairāku pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, lai atrastu labāko risinājumu jūsu vajadzībām.

Tulkošanas pakalpojumi cenas

Tulkošanas pakalpojumu izmaksas var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp valodas, teksta apjoma, termiņa un citiem faktoriem.

Tulkošanas pakalpojumu cenas Latvijā parasti tiek aprēķinātas, pamatojoties uz vārdu skaitu oriģināldokumentā. Vienas standarta lapas (1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) tulkošanas cena parasti ir robežās no 4 līdz 10 eiro. Tomēr konkrētā tulkojuma cena var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, tostarp:

 • Valodu kombinācija. Populārāko valodu kombināciju, piemēram, latviešu-angļu, latviešu-krievu un angļu-krievu, tulkošanas cenas parasti ir zemākas nekā mazāk populāru un retāku valodu kombināciju tulkošanas cenas.
 • Teksta sarežģītība. Tehniski sarežģītu vai specializētu tekstu tulkošanas cenas parasti ir augstākas nekā vienkāršu tekstu tulkošanas cenas.
 • Kvalitātes kontrole. Tulkojumiem, kuriem veikta arī rediģēšana un korektūra, t.i., kvalitātes kontrole, ko veic  cits lingvists nevis tulkotājs,  ir augstāk cena par apmēram 30% . Jautājiet savam tulkotājam  vai  tulkošanas birojam, vai šie pakalpojumi ietilpst cenā!
 • Izpildes termiņš. Steidzamajiem tulkojumiem parasti tiek piemērota papildu maksa.
 • Papildus pakalpojumi. Ja nepieciešama tulkojuma korektūra vai apliecināšana, tas arī palielinās tulkojuma cenu.

Tāpēc, ja vēlaties precīzu cenu, lūdzu atsūtiet savu tulkojamo failu un mēs 15 minūšu laikā nosūtīsim jums cenas piedāvājumu.

Cenas pieprasījums

Papildu informācijas pieprasījums

Baltic Media tulkošanas pakalpojumi ar profesionāla tulkotāja veiktu tulkošanu

Visus mūsu tulkojumus veic un rediģē cilvēki. Terminu cilvēka veikta tulkošana lieto kā pretstatu robotu darbam - mašīntulkošanai. Cilvēka veiktu tulkošanu veic persona — tulkotājs, savukārt mašīntulkošanu veic tulkošanas programma un rediģē pēcapstrādes redaktors. Baltic Media  tulkotāji izmanto datorizētās tulkošanas rīkus (CAT-tools), kas ļauj izveidot tulkošanas atmiņu izmantošanai turpmākajiem darbiem, teksta rediģēšanas datorprogrammas, stila vadlīnijas un glosārijus, kas mums palīdz nodrošināt konsekventu terminoloģiju.

tulkošanas pakalpojumi

Tulkošanas birojs Rīgā Baltic Media Ltd. veic tulkojumus visās Eiropas Savienības (ES) oficiālajās valodās un no tām. Mūsu specializācija ir tulkošana un lokalizācija to valstu valodās, kas izplatītas Baltijas jūras reģionā, t.i., Skandināvijas/Ziemeļvalstu, Baltijas, Austrumeiropas tautu valodās. Veicam kvalitatīvus rakstiskos tulkojumus, garantējot konfidencialitāti un termiņu ievērošanu!
Tulkošanas aģentūras Baltic Media Ltd. piedāvājumā ietilpst arī notariāli apstiprināti tulkojumi.
Mūsu darbs notiek šādi: vispirms tulkotājs pārtulko jūsu saturu, pēc tam cits valodnieks to rediģē, un tad mēs veicam teksta korektūru. Mēs nodrošinām arī maketēšanu (desktop publishing, DTP), lai jūs saņemtu tulkotos failus, kuri izskatās tieši tāpat kā oriģināli. Uzziniet vairāk par darba plūsmu šeit.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts

tulkošanas pakalpojumi

Nodrošinām tulkošanas pakalpojumus no un uz šādām un citām valodām:

 • angļu valoda
 • bulgāru valoda
 • čehu valoda
 • dāņu valoda
 • franču valoda
 • grieķu valoda
 • igauņu valoda
 • īru valoda
 • itāļu valoda
 • latviešu valoda
 • lietuviešu valoda
 • maltiešu valoda
 • nīderlandiešu valoda
 • poļu valoda
 • portugāļu valoda
 • rumāņu valoda
 • slovāku valoda
 • slovēņu valoda
 • somu valoda
 • spāņu valoda
 • ungāru valoda
 • vācu valoda
 • zviedru valoda
 • un citām pasaules valodām

Tulkošana, lokalizācija un transkreācija soli pa solim

Tulkojumu biroja Baltic Media Ltd. piedāvātie tulkošanas pakalpojumi:

 • tulkošana un lokalizācija (juridisku, finanšu, tehnisku, medicīnisku un citu tekstu tulkošana);
 • mājas lapu tulkošana (mēs lokalizēsim jūsu mājas lapas saturu tā, lai tas būtu saprotams vietējos tirgos dažādās valstīs un valodās);
 • programmatūru tulkošana (lietotāja interfeisa un atbalsta dokumentācijas tulkošana un darbības testēšana);
 • terminoloģijas tulkošana un daudzvalodu datu bāzes izveidošana;
 • audiovizuālu darbu tulkošana (filmu, datorspēļu tekstu tulkošana, subtitrēšana, ieskaņošana);
 • automātiskā tulkošana ar rediģēšanu (ja jums ir lieli tulkošanas apjomi, kuru tulkošanā var izmantot automātisko tulkošanu, mēs veiksim šo tulkojumu rediģēšanu un kvalitātes kontroli).

Tulkojumu birojs Baltic Media Ltd. nodrošina tulkošanas pakalpojumus šādās nozarēs:

 • juridisku dokumentu tulkošana (dažāda tipa līgumi, pilnvaras, likumdošanas un normatīvie akti, uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, tiesu dokumenti, instrukcijas, nolikumi, pavēstes, u.c.);
 • tehnisku dokumentu tulkošana (lietošanas pamācības, instrukcijas, produktu specifikācijas un rokasgrāmatas, patentu dokumentācija, u.c.);
 • finanšu dokumentu tulkošana (līgumi un kontrakti, biznesa plāni, apdrošināšanas dokumentācija, ES dokumentācija, audita atskaites un slēdzieni, finanšu atskaites, grāmatvedības bilances, atskaites par peļņu un zaudējumiem, u. c.);
 • izglītības dokumentu tulkošana (diplomi, sertifikāti, apliecības, licences, u.c.);
 • personas dokumentu tulkošana (pases, dzimšanas un laulību apliecības, ID kartes, autovadītāja apliecības, izziņas, pilnvaras, testamenti, u.c.);
 • medicīnisku dokumentu tulkošana (izziņas, izraksti no slimības vēstures, operāciju protokoli, speciālistu slēdzieni, analīžu rezultāti, farmaceitiskā dokumentācija, medicīnisko iekārtu un instumentu instrukcijas un apraksti, u.c.);
 • informācijas tehnoloģiju tulkojumi (aparatūras (hardware) ekspluatācijas un programmu nodrošinājuma (software) rokasgrāmatu tulkojumi, programmu lokalizācija, SEO);
 • mārketinga materiālu tulkošana (dažādi reklāmas materiāli, interneta vietnes, publikācijas, katalogi, ēdienkartes, tūrisma ceļveži, sociālo tīklu saturs, e-pasta vēstules un informatīvie izdevumi).

Klientu apkalpošana | Tulkošanas birojs Baltic Media

Mēs zinām, cik svarīgs mūsu klientiem ir laiks. Šī iemesla dēļ Baltic Media atbild uz klientu pieprasījumiem vai jautājumiem 15 minūšu laikā. Mēs taupām klientu laiku un sniedzam tikai būtisko informāciju.

Tulkojumi saskaņā ar standartu ISO 9001:2015

Tulkošanas pakalpojuma cena ietver pieredzējuša un kvalificēta tulkotāja veiktu tulkojumu, kā arī kvalitātes pārbaudi saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001:2015 – rediģēšana, korekcija, kā arī piegāde klientam noteiktajā termiņā un atbilstošā formātā, tādējādi ar klienta pasūtījumu strādā vairāki darbinieki – projektu vadītājs, tulkotājs, redaktors un, ja nepieciešams, arī terminologs un/vai jomas eksperts.

Jūsu dokumentu konfidencialitāte un drošība

Mēs sadarbojamies ar piegādātājiem, kuri ir parakstījuši konfidencialitātes līgumus un vienošanās par informācijas neizpaušanu, tādējādi visa jūsu informācija pie mums ir drošībā.

Tulkojumu apdrošināšana

Mūsu profesionālās atbildības apdrošināšana, ko dēvē arī par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, mūsu klientiem sniedz papildu drošību.

Nav jāierodas birojā lai pasūtītu un saņemtu tulkojumu

Jums vajadzīgs tulkošanas birojs savā pilsētā  Valmierā,  Liepājā,  Daugavpilī,  Rēzeknē,  Ventspilī,  Jelgavā un citur?

Lai pasūtītu un saņemtu tulkojumu jums nemaz nav jāiziet no mājām. Vienalga, kur jūs atrastos!
Lai iesniegtu mums skenētas dokumenta kopijas un saņemtu tulkojumu, jums nav jāierodas mūsu birojā, kas atrodas Rīgas centrā. Visu  darbu mēs izdarām digitāli un gatavo apstiprināto tulkojumu uz papīra nosūtīsim jums pa parasto pastu uz jūsu norādīto adresi, kad būsiet akceptējis tulkojuma digitālo versiju, ko nosūtisim jums uz e-pasta adresi.
Mēs strādājam globāli.
SAŅEMT CENAS PIEDĀVĀJUMU!

“Baltic Media” ir vadošā digitālās tulkošanas un lokalizācijas aģentūra Ziemeļeiropā, kas specializējas visās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās.

Active Search Results