Kā darbojas tulkošanas birojs?

Tulkošana, lokalizācija un transkreācija soli pa solim

Kā notiek tulkošana ISO sertificētā tulkošanas birojā Baltic Media®

ISO sertificētais Ziemeļvalstu un Baltijas valstu digitālais tulkošanas birojs Baltic Media® specializējas  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tulko no reģiona valodām uz visām pasaules valodām un otrādi.

Tulkošana, lokalizācija un transkreācija soli pa solim

1. Jauns tulkojuma pieprasījums

Klients iesniedz tulkojamos failus un informāciju par projektu.

2. Tulkošanas projekta analīze

Tiek analizēti saņemtie faili, precizētas klienta prasības un noteikti projekta parametri. Šajā posmā tiek lūgti/izstrādāti pieejamie atsauces materiāli, stila vadlīnijas, glosāriji vai tulkošanas atmiņas.

3. Tulkošanas cenas piedāvājums

Tiek sagatavota cenas piedāvājuma forma, kas pēc klienta apstiprinājuma saņemšanas kļūst par mūsu pakalpojumu līgumu.

4. Tulkošanas projekta izveide

Līdzko cenas piedāvājums ir rakstiski apstiprināts, mūsu darbplūsmas sistēmā tiek izveidots elektronisks projekts. Tiek sastādīts projekta posmu grafiks.

5. Tulkošanas komandas komplektēšana

No mūsu globālās jomas ekspertu komandas tiek atlasīti valodu speciālisti. Viena no projekta valodām ir speciālistu dzimtā valoda.

6. Tulkošana. Lokalizācija. Transkreācija

Faili tiek nosūtīti tulkotājam un vienlaicīgi tiek rezervēti rediģēšanas un koriģēšanas resursi. Tiek precizētas un apstiprinātas prasības un termiņi.

7. Tulkojuma rediģēšana

Tulkotie faili tiek nosūtīti redaktoram, kurš tos salīdzina ar avota tekstu un pārbauda, vai tie ir iztulkoti pilnībā un atbilstoši kontekstam.

8. Tulkojuma pārbaude vietējā tirgū ar klientu (pēc izvēles)

Pirms projekta pabeigšanas un maketēšanas teksts tiek nosūtīts klientam izvērtēšanai vietējā tirgū un apstiprināšanai, ka terminoloģija un saturs atbilst klienta prasībām.

9. Tulkojuma korekcija un maketēšana

Rediģētie faili tiek nosūtīti korektoram, kurš parūpējas par to korektumu no pareizrakstības, gramatikas un kultūras viedokļa, kā arī tulkojuma labu lasāmību.
Nepieciešamības gadījumā projekta faili tiek nosūtīti maketētājiem. Šeit tiek atrisināti visi ar formatējumu, prezentāciju vai failu formātu saistītie jautājumi.

10. Tulkošanas iekšējā kvalitātes pārbaude

Pirms failu nodošanas projektu vadītājs veic nododamā materiāla gala pārbaudi, lai nodrošinātu tā atbilstību klienta prasībām un formātam.

11. Tulkojuma nodošana klientam un kvalitātes pārbaude pēc nodošanas

Tulkotie, rediģētie un koriģētie faili tiek nodoti klientam atbilstoši saskaņotajai nodošanas metodei. Mēs turpinām komunicēt ar klientu un vienmēr labprāt uzklausām klientu viedokli par mūsu darba kvalitāti.

Baltic Media Team 2020

Baltic Media® ir ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Ziemeļeiropā ar vairāk kā 30 gadu ilgu pieredzi.