Certified notary authorized translations

Tulks vai tulkotājs vai tulkošanas birojs?

Tulks vai tulkotājs vai tulkošanas birojs? Tulkošanas pakalpojumi prasīgiem klientiem 

Ja jums vajadzīgs tulkotājs vai tulks vai vispār  tulkošanas pakalpojumi, tulkojumu birojs Baltic Media Ltd. ir droša izvēle, jo mūsu biznesa ideja atspoguļojas uzņēmuma devīzē Pareiza komunikācija pareizā valodā. Mūsu darbs ir sniegt augstas kvalitātes valodu pakalpojumus, tajā skaitā tulkošanu un lokalizāciju, Latvijas un citu valstu uzņēmumiem un institūcijām, palīdzot tiem veiksmīgi komunicēt daudzvalodu vidē.

Tulka un tulkotāja  pakalpojumi ar profesionālu lingvistu veiktu tulkošanu

Visus mūsu tulkojumus veic un rediģē cilvēki. Terminu cilvēka veikta tulkošana lieto kā pretstatu robotu darbam - mašīntulkošanai. Cilvēka veiktu tulkošanu veic persona — tulkotājs, savukārt mašīntulkošanu veic tulkošanas programma un rediģē pēcapstrādes redaktors. Baltic Media  tulkotāji izmanto datorizētās tulkošanas rīkus (CAT-tools), kas ļauj izveidot tulkošanas atmiņu izmantošanai turpmākajiem darbiem, teksta rediģēšanas datorprogrammas, stila vadlīnijas un glosārijus, kas mums palīdz nodrošināt konsekventu terminoloģiju.

Kas ir tulks, un kas ir tulkotājs, kāda ir atšķirība?

Vārdi tulks un tulkotājs ir lietojami ar atšķirīgām nozīmēm. Tulks – ‘tulkotājs, kas mutiski tulko tekstu no vienas valodas citā valodā; speciālists, kurš specializējies runāta teksta tulkošanā mutvārdos’. Piemēram, sertificēts tulks, tulka pakalpojumi.

Tulkotājs – ‘cilvēks, kas rakstiski tulko vārdus, tekstu no vienas valodas citā valodā; speciālists, kurš specializējas vienā valodā rakstīta teksta tulkošanā citā valodā’. Piemēram, daiļliteratūras tulkotājs, tulkotāja kvalifikācija.

Tulks un tulkotājs ir valodas speciālisti, kuri palīdz cilvēkiem no dažādām kultūrām sazināties viens ar otru. Tulks pārtulko runātu valodu no vienas valodas uz otru, savukārt tulkotājs pārtulko rakstītu valodu no vienas valodas uz otru.

Tulku un tulkotāju profesijas ir cieši saistītas, taču tajās ir arī dažas būtiskas atšķirības. Tulks strādā ar runātu valodu, savukārt tulkotājs strādā ar rakstītu valodu. Tas nozīmē, ka tulkotājam ir nepieciešama laba valodas izpratne, bet tulkam ir nepieciešama arī laba klausīšanās izpratne.

Tulks parasti strādā reāllaikā, savukārt tulkotājs var strādāt ar teksta tulkošanu bez laika ierobežojuma. Tas nozīmē, ka tulkam ir nepieciešama spēja ātri un precīzi pārtulkot runātu valodu, savukārt tulkotājam ir nepieciešama spēja dziļi izprast teksta nozīmi.

Tulku un tulkotāju profesijas ir svarīgas mūsdienu pasaulē, kurā cilvēki no dažādām kultūrām arvien vairāk mijiedarbojas savā starpā. Tulki un tulkotāji palīdz nodrošināt, ka šī mijiedarbība ir efektīva un precīza.

Šeit ir daži piemēri tam, kā tulki un tulkotāji tiek izmantoti:

 • Tulki tiek izmantoti starptautiskajās sanāksmēs, lai nodrošinātu, ka visi dalībnieki var sazināties viens ar otru.
 • Tulki tiek izmantoti darījumu sarunās, lai nodrošinātu, ka abas puses saprot viens otru.
 • Tulki tiek izmantoti medicīniskajā jomā, lai nodrošinātu, ka pacienti saņem pareizu medicīnisko aprūpi.
 • Tulki tiek izmantoti izglītības jomā, lai nodrošinātu, ka studenti var mācīties savā dzimtajā valodā.

Tulku un tulkotāju profesijas ir pieprasītas un labi apmaksātas. Lai kļūtu par tulku vai tulkotāju, ir nepieciešama augstākā izglītība valodniecībā vai tulkošanā.

Tulkošanas birojs Rīgā Baltic Media Ltd. veic tulkošanas pakalpojumus visās Eiropas Savienības (ES) oficiālajās valodās un no tām. Mūsu specializācija ir tulkošana un lokalizācija to valstu valodās, kas izplatītas Baltijas jūras reģionā, t.i., Skandināvijas/Ziemeļvalstu, Baltijas, Austrumeiropas tautu valodās. Veicam kvalitatīvus rakstiskos tulkojumus, garantējot konfidencialitāti un termiņu ievērošanu! Kad jums vajadzīgi tulkošanas pakalpojumi, tulkotājs vai tulkojumu birojs, griezieties pie Baltic Media. Tulkošanas pakalpojumi prasīgiem klientiem.

Tulkošanas aģentūras Baltic Media Ltd. piedāvājumā ietilpst arī notariāli apstiprināti tulkojumi.

tulks tulkotājs un tulkošanas birojs

Nodrošinām tulkošanas pakalpojumus no un uz šādām valodām:

angļu valoda

bulgāru valoda

čehu valoda

dāņu valoda

franču valoda

grieķu valoda

igauņu valoda

īru valoda

itāļu valoda

latviešu valoda

lietuviešu valoda

maltiešu valoda

nīderlandiešu valoda

poļu valoda

portugāļu valoda

rumāņu valoda

slovāku valoda

slovēņu valoda

somu valoda

spāņu valoda

ungāru valoda

vācu valoda

zviedru valoda

un citām

Tulkojumu biroja Baltic Media Ltd. piedāvātie pakalpojumi:

 • tulkošana un lokalizācija (juridisku, finanšu, tehnisku, medicīnisku un citu tekstu tulkošana);
 • mājas lapu tulkošana (mēs lokalizēsim jūsu mājas lapas saturu tā, lai tas būtu saprotams vietējos tirgos dažādās valstīs un valodās);
 • programmatūru tulkošana (lietotāja interfeisa un atbalsta dokumentācijas tulkošana un darbības testēšana);
 • terminoloģijas tulkošana un daudzvalodu datu bāzes izveidošana;
 • audiovizuālu darbu tulkošana (filmu, datorspēļu tekstu tulkošana, subtitrēšana, ieskaņošana);
 • automātiskā tulkošana ar rediģēšanu (ja jums ir lieli tulkošanas apjomi, kuru tulkošanā var izmantot automātisko tulkošanu, mēs veiksim šo tulkojumu rediģēšanu un kvalitātes kontroli).

Tulkojumu birojs Baltic Media Ltd. nodrošina tulkošanas pakalpojumus šādās nozarēs:

 • juridisku dokumentu tulkošana (dažāda tipa līgumi, pilnvaras, likumdošanas un normatīvie akti, uzņēmuma reģistrācijas dokumenti, tiesu dokumenti, instrukcijas, nolikumi, pavēstes, u.c.);
 • tehnisku dokumentu tulkošana (lietošanas pamācības, instrukcijas, produktu specifikācijas un rokasgrāmatas, patentu dokumentācija, u.c.);
 • finanšu dokumentu tulkošana (līgumi un kontrakti, biznesa plāni, apdrošināšanas dokumentācija, ES dokumentācija, audita atskaites un slēdzieni, finanšu atskaites, grāmatvedības bilances, atskaites par peļņu un zaudējumiem, u. c.);
 • izglītības dokumentu tulkošana (diplomi, sertifikāti, apliecības, licences, u.c.);
 • personas dokumentu tulkošana (pases, dzimšanas un laulību apliecības, ID kartes, autovadītāja apliecības, izziņas, pilnvaras, testamenti, u.c.);
 • medicīnisku dokumentu tulkošana (izziņas, izraksti no slimības vēstures, operāciju protokoli, speciālistu slēdzieni, analīžu rezultāti, farmaceitiskā dokumentācija, medicīnisko iekārtu un instrumentu instrukcijas un apraksti, u.c.);
 • informācijas tehnoloģiju tulkojumi (aparatūras (hardware) ekspluatācijas un programmu nodrošinājuma (software) rokasgrāmatu tulkojumi, programmu lokalizācija, SEO);
 • mārketinga materiālu tulkošana (dažādi reklāmas materiāli, interneta vietnes, publikācijas, katalogi, ēdienkartes, tūrisma ceļveži, sociālo tīklu saturs, e-pasta vēstules un informatīvie izdevumi).

Lai saņemtu cenas piedāvājumu par jūs interesējošo pakalpojumu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot bezmaksas cenu pieprasījuma formu zemāk vai arī e-pastā — [email protected]!

Tulkošanas birojs Baltic Media® Ziemeļeiropā

Tulkošanas birojs Baltic Media® ir vadošais valodu pakalpojumu uzņēmums Ziemeļeiropā, kas nodrošina digitālās (online) tulkošanas un lokalizācijas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus un specializējies Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodās. Tā galvenā specializācija ir tulkojumi no/uz Ziemeļeiropas (tostarp skandināvu, baltu un slāvu) valodām. Pārsvarā tie ir tulkojumi no zviedrusomu, dāņuīslandiešunorvēģufēruvācuangļupoļukrievu, latviešulietuviešu un igauņu valodas, un uz minētajām valodām.

Kā ISO sertificēts valodu pakalpojumu sniedzējs Baltic Media® tulkošanas birojs piedāvā cilvēka veiktus tulkojumus uzņēmumiem, valsts iestādēm un privātpersonām.

Saņemt cenas piedāvājumu!