You are currently viewing Juridiskie tulkojumi un kvalitātes garantijas tulkošanas birojā Baltic Media

Juridiskie tulkojumi un kvalitātes garantijas tulkošanas birojā Baltic Media

Juridiskie tulkojumi – Tulkošanas birojs

Juridisko dokumentu tulkošana prasa profesionāla tulkotāja iesaisti, jo automātiskās un mākslīgā intelekta tulkošanas platformas nespēj garantēt to precizitāti, ko šādi tulkojumi prasa.

Savas vairāk nekā 30 gadu ilgās darbības laikā Baltic Media valodu pakalpojumu firma ir guvusi plašu juridisko dokumentu tulkošanas pieredzi un sadarbojusies ar vadošiem juridiskajiem un advokātu birojiem Latvijā, Zviedrijā un citās valstīs.

Lai nodrošinātu precīzu juridiskās terminoloģijas izmantošanu, Baltic Media sadarbojas tikai ar tādiem tulkotājiem, kuru dzimtā valoda ir mērķa valoda. Visi Baltic Media juridisko tekstu tulkotāji strādā atbilstoši ISO 9001:2015 sertificēta uzņēmuma prasībām un, lai līdz minimumam samazinātu jebkādu risku, juridiskie tulkojumi tiek apdrošināti.

juridiskie tulkojumi

Kāpēc tulkošanas biroja veikti juridisko dokumentu tulkojumi ir drošāki?

Juridisko dokumentu tulkojumiem tulkošanas birojs lielākoties ir labāks par mākslīgā intelekta tulkotāju, taču var būt gadījumi, kad mākslīgais intelekts var būt noderīgs papildinājums.

Tulkošanas biroja galvenais pluss ir tas, ka specializētiem juridiskajiem tulkotājiem ir pieredze, lai izprastu sarežģītu juridisko terminoloģiju un nianses, nodrošinot, ka tulkotā informācija ir precīza un nodod lasītājam paredzēto nozīmi.

Tulkošanas biroja tulkotājiem ir zināšanas attiecīgajā jomā, viņiem ir dziļa izpratne par jurisprudences jēdzieniem un viņi var tos precīzi iztulkot mērķa valodā un viņi var nodrošināt, ka tulkojums ir kultūras ziņā atbilstošs mērķauditorijai.

Baltic Media juridisko tekstu tulkošanas kvalitāti nodrošina ISO 9001 sertifikācijas noteikumi un rūpīga iekšējā kvalitātes kontrole.

Notariāli apliecinātu juridisko dokumentu tulkošana

Notariāli apliecinātu juridisko dokumentu tulkošana ir process, kurā notārs apliecina tulkojumu, kas veikts no vienas valodas uz citu valodu. Šis process ir ļoti svarīgs, jo notariāli apliecināti juridiskie dokumenti ir oficiāli un juridiski saistoši, un tie ir bieži vien nepieciešami starptautiskās darbībās vai tiesvedības procesos. Baltic Media nodrošina arī notariāli apliecinātu tulkojumu servisu.

Lai nodrošinātu pareizu un precīzu tulkojumu, ir nepieciešama gan valodas zināšanas, gan juridiskā ekspertīze un vislabāk to veiks cilvēks. Notariāli apliecinātu juridisko dokumentu tulkošana ir būtisks elements, lai nodrošinātu tiesisku drošību un godīgumu starptautiskos un starpkultūru sakaros.

Mākslīgā intelekta veiktu juridisko tulkojumu trūkumi

Mākslīgā intelekta tulkojumi, jo īpaši juridiskajā tēmā, var būt neprecīzi un izlaist svarīgas nianses. Mākslīgajam intelektam var būt sarežģīti strādāt ar juridisko terminoloģiju.

Automātiskiem tulkotājiem ir ierobežotas zināšanas par jomu, tie var neizprast specifisko juridiskās informācijas kontekstu, tie var nespēt pielāgot tulkojumu mērķa kultūrai.

Tāpēc gudri būtu izmantot tulkošanas biroju kritiski svarīgiem juridiskiem dokumentiem, piemēram, tiesu spriedumiem,  pirkšanas  un pārdošanas līgumiem, uzņēmumu un privātpersonu dokumentiem. Tās ir situācijas, kad precizitāte ir ārkārtīgi svarīga.

Dažos gadījumos tulkošanas birojs arī var izmantot mākslīgā intelekta rīkus, lai uzlabotu efektivitāti, taču galīgo pārbaudi un precizitātes nodrošināšanu vienmēr veiks tulkotājs – cilvēks.

Bieži uzdotie jautājumi un atbildes

Kāpēc juridisko dokumentu tulkošanā izmantot tulkošanas biroju?

Tulkošanas biroja tulkotājiem ir zināšanas attiecīgajā jomā, viņiem ir dziļa izpratne par juridiskajiem jēdzieniem un viņi var tos precīzi iztulkot mērķa valodā.

Vai juridisko dokumentu tulkošanā var izmantot mākslīgā intelekta tulkošanas rīkus?

Juridisko dokumentu tulkošanā var izmantot mākslīgā intelekta automātiskās tulkošanas programmas, taču kombinācijā ar cilvēka veiktu rediģēšanu un korektūru.

 Kāpēc juridisko dokumentu tulkošanu uzticēt tulkošanas birojam Baltic Media?

Baltic Media ir vairāk nekā 30 gadu pieredze juridisko tekstu tulkošanā, tas ir ISO 9001 sertificēts un pazīstams valodu uzņēmums Ziemeļeiropā un tā tulkojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.