You are currently viewing Anotācijas tulkošana kvalitatīvu akadēmisko un zinātnisko tulkojumu birojā Baltic Media

Anotācijas tulkošana kvalitatīvu akadēmisko un zinātnisko tulkojumu birojā Baltic Media

Tulkošanas birojs Baltic Media palīdzēs profesionāli iztulkot jūsu kursa darba, bakalaura vai maģistra darba, diplomdarba, disertācijas vai zinātniskā darba anotāciju!

Tulkošanas birojā Baltic Media anotāciju tulkošana var notikt dažādos veidos, atkarībā no klienta vajadzībām.

Daži no biežākajiem anotāciju tulkošanas veidiem:

  • Profesionāla tulkotāja tulkojums: Anotāciju tulko profesionāls tulkotājs, ņemot vērā teksta specifiku, terminoloģiju un mērķauditoriju. Šī opcija nodrošina augstas kvalitātes tulkojumu, kas precīzi atspoguļo oriģināla saturu un nianses.
  • Mašīntulkošana ar cilvēka veiktu rediģēšanu: Anotāciju sākotnēji iztulko mašīntulkošanas programma, pēc tam to rūpīgi pārskata un rediģē profesionāls tulkotājs. Šī opcija var būt ātrāka un lētāka nekā cilvēka tulkojums, vienlaikus nodrošinot pieņemamu kvalitāti.
  • Hibrīdtulkošana: Anotācijas daļa tiek tulkota ar mašīntulkošanu, bet sarežģītākas vai specifiskākas daļas tulko profesionāls tulkotājs. Šī opcija ļauj ietaupīt izmaksas un laiku, vienlaikus saglabājot augstu tulkojuma kvalitāti.
  • Klienta iesniegta gatava teksta rediģēšana un korektūra: Birojs veic tikai teksta rediģēšanu un korektūru, garantējot korektu terminoloģiju, labu stilu, gramatiku un interpunkciju.

Izvēloties tulkošanas biroju Baltic Media anotāciju tulkošanai, jūs saņemsiet pakalpojumu, kas balstīsies uz vairāk nekā 30 gadu tulkošanas pieredzi visa veida pētniecisko un akadēmisko darbu tulkošanā.

Mēs veiksim kvalitātes kontroles pasākumus atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, lai nodrošinātu tulkojuma precizitāti.

Mēs piedāvāsim konkurētspējīgas cenas atbilstošas tulkojuma apjomam un sarežģītībai. Mēs ievērosim piegādes terminus, kurus noteiks klients.

Anotāciju tulkošana var būt sarežģīts uzdevums, jo tajās bieži vien tiek izmantota specifiska terminoloģija un frāzes, kas var nebūt viegli atveidojamas citā valodā. Tomēr, ievērojot mūsu kvalitātes prasības var nodrošināt kvalitatīvu anotāciju tulkojumu.

Kas ir anotācija?

Angliski Abstract, vāciski Abstract m vai Kurzfassung

Anotācija ir īss zinātniski pētnieciska rakstu darba (piemēram, bakalaura vai maģistra promocijas darba, doktora disertācijas, referāta, raksta) raksturojums. Par anotāciju sauc arī skolēnu zinātniski pētnieciskā darba struktūras sastāvdaļu, kur īsi, koncentrēti tiek formulēts darba mērķis, un lasītājs iepazīstināts ar darba būtību, sasniegtajiem rezultātiem un secinājumiem.

Anotācijas mērķis ir dot vispārīgu priekšstatu par darba saturu, lai lasītājs varētu lemt par nepieciešamību iepazīties ar šo darbu dziļāk. Anotācija īsi un skaidri atbild uz šādiem jautājumiem:

  1. kāds ir darba mērķis;
  2. kas darīts mērķa sasniegšanai;
  3. kādi ir pētījuma galvenie rezultāti?

Bakalaura darba anotācija

Anotācijas apjoms – ne vairāk par pusi lappuses. Parasti darba anotāciju raksta pašās beigās, kad ir noformulēti visi secinājumi.

Anotācija ir īss darba kopsavilkums. Anotācija ir obligāta gan studiju darbam, gan bakalaura darbam (prakses atskaitei anotācijas nepievieno). Studiju darbam un bakalaura darbam anotāciju students raksta latviešu valodā, un nākošajā lappusē tiek dots tās tulkojums vienā ES dalībvalsts valodā. Anotācijas apjoms –  līdz 1 lapaspusei katrā valodā.  Zinātniskās kategorijas uzskatāmībai ieteicams izcelt rakstzīmju trekninājumā (Bold). Anotāciju struktūra un saturs abās valodās ir vienāds, par to ir atbildīgs students. Anotācijas nenumurē un neiekļauj satura rādītājā.

Bieži uzdoti jautājumi un atbildes

Kāpēc anotāciju un citu pētniecisko darbu tulkošanā izmantot tulkošanas biroju?

Akadēmiskiem tekstiem specializēta tulkošanas biroja Baltic Media tulkotājiem ir zināšanas attiecīgajā zinātnes jomā, viņiem ir dziļa izpratne par zinātnes jēdzieniem un viņi var tos precīzi iztulkot mērķa valodā.

Vai anotāciju tulkošanā var izmantot mākslīgā intelekta tulkošanas rīkus?

Anotāciju un jebkuru citu pētniecisku darbu  tulkošanā var izmantot mākslīgā intelekta automātiskās tulkošanas programmas, taču kombinācijā ar cilvēka veiktu rediģēšanu un korektūru.

 Kāpēc akadēmisku darbu tulkošanu uzticēt tulkošanas birojam Baltic Media?

Baltic Media ir vairāk nekā 30 gadu pieredze akadēmisku un zinātnisku tekstu tulkošanā, tas ir ISO 9001 sertificēts un pazīstams valodu uzņēmums Ziemeļeiropā un tā tulkojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.