4price and quality scaled

Tulkojumu birojs | Kā izvēlēties labāko?

Tulkojumu biroji ir plaši pieejami. Bet kā atrast īsto tieši jūsu vajadzībām?

Tulkojumu un citu valodu pakalpojumu uzņēmums "Baltic Media Ltd." sniedz jums īsu pamācību pareizai tulkojumu biroju izvēlei

Vai jūs zināt, kā pasūtīt tulkojumu un pareizi izvēlēties tulkojumu biroju, kurš palīdzēs jums iztulkot līgumus, instrukcijas vai izglītības dokumentus?

tulkojumu birojs
Tulkošanas darbs var radīt neskaidrības, tādēļ ir vēlams, lai klients sniegtu tulkotājam pēc iespējas vairāk informācijas vēl pirms projekta uzsākšanas.

1. Valoda

Pareizi izvēlēta mērķa valoda vai tās paveids var būtiski ietekmēt darba stilu un teksta izskatu (piemēram, britu vai amerikāņu angļu valoda, Brazīlijas portugāļu valoda, Portugāles portugāļu valoda u.c.).

2. Kādam nolūkam ir nepieciešams tulkojums

Jums ir konkrēti jānorāda, kādam nolūkam ir nepieciešams tulkojums: iekšējai vai ārējai lietošanai, pārdošanas brošūra, līgums vai cits tulkojums. Dokumentos, kuri paredzēti ārējai lietošanai, kā brošūras, mājas lapas teksti, reklāmas teksti u.tml., ir jāpievērš īpaši liela nozīme avota teksta transkreācijai, t.i., radošai nevis burtiskai tulkošanai.

3. Mērķauditorija

Teksta stils un pat izvēlētā terminoloģija var atšķirties gadījumos, kad teksts ir paredzēts nozares speciālistu vajadzībām, kas pilnībā pārzina specifisko leksiku un terminoloģiju. Pavisam citādi var veidoties tulkojums, kas paredzēti vienkāršam pircējam. Jebkurā gadījumā tulkojumam ir jābūt uzrakstītam lasītājam saprotamā valodā.

4. Tematika un apjoms

Informācija par tematiku un teksta sarežģītības pakāpi, lai tulkotājs varētu izlemt par savu atbilstību šim darbam. Vēlams nosūtīt tekstu novērtēšanai.

5. Formāts

Vai tulkojums būs nepieciešams kā vienkāršs teksta dokuments (WORD, TXT, EXCEL u.tml.) vai arī nepieciešama maketēšana un izkārtošana (PDF, CDR u.tml.)? Vai teksts tiks apstrādāts vēlākai drukāšanai vai ievietošanai interneta vietnē?

6. Saprotams rakstītais teksts

Tulkotājam ir jāsaņem skaidrs un saprotams teksts, jo nesalasāma dokumenta tulkojums nebūs precīzs, kas ir sevišķi svarīgi tulkojot juridiska vai medicīniska rakstura dokumentus. Avota teksts var būt gan elektroniskā formā (disketē vai nosūtīts pa e-pastu) vai arī izdrukāts uz papīra. Avota teksta kvalitātei ir ļoti liela nozīme, jo pat viens komats var izmainīt visu teksta būtību un struktūru.

7. Piegāde

Pirms projekta uzsākšanas ir jāprecizē tulkojuma iesniegšanas termiņš, piegādes formāts (WORD, EXCEL, PDF vai sašūts un notariāli apstiprināts tulkojums u.c.), tulkojuma saņemšanas veids (pa e-pastu, pastu, ar kurjeru vai citā veidā).

8. Palīgmateriāli

Tulkošanas darbu atvieglo jebkādi palīgmateriāli, ko jūs varat sniegt tulkotājam. Par palīgmateriāliem uzskatāmi līdzīgu produktu apraksti, iepriekšējiem tulkojumiem izmantotās tulkošanas atmiņas, uzņēmumā izstrādāto un lietoto terminu saraksti, vispārīga informācija par pašu pasūtītāju (gada pārskati, brošūras u.c.). Ja tulkotājam ir viegli pieejami palīgmateriāli, tad viņam/viņai ir vieglāk atrast un tulkojumā pielietot to terminoloģiju, kuru izmanto jūsu nozarē vai uzņēmumā.

9. Kontaktpersonas un kontaktinformācija

Pilnīgai teksta sapratnei tulkotājam var būt nepieciešams sazināties ar kādu kontaktpersonu jūsu uzņēmumā, kas ir attiecīgās nozares speciālists vai ir atbildīgs par attiecīgo projektu. Nozares speciālistu konsultācijas var būt sevišķi noderīgas gadījumos, kad ir jātulko sarežģīti tehniski teksti vai iekārtu apraksti un kad izpratne par iekārtas uzbūvi un darbības principiem ir būtiska pareiza tulkojuma veikšanai.

10. Lokalizācija

Pārrunājiet ar tulkotāju, vai tulkojums jāpielāgo mērķvalodas videi, vai teksts ir paredzēts kādam noteiktam mērķim vai cilvēku grupai.

11. Pietiekošs darba laiks

Plānojiet projektu tā, lai tulkotājam būtu pietiekoši daudz laika veikt darbu. Loģiskai teikumu un domas formulēšanai ir nepieciešams laiks. Ja ir nepieciešama steidzama tulkojuma piegāde, pastāv risks, ka tulkojumam būs zemāka kvalitāte, jo tulkošanas nozarē vienmēr pastāv cilvēciskais faktors – pat vislabākais tulkotājs steigā var pieļaut neuzmanības kļūdas, kuras steidzama piegādes termiņa dēļ ne vienmēr būs laiks novērst vai izlabot.

12. Teksta pārbaude

Pārbaudiet tulkojumu un novērtējiet tā kvalitāti. Informējiet jūsu projektu vadītāju, ja pēc tulkojuma saņemšanas tajā veicāt vēl kādas izmaiņas, lai tās varētu ņemt vērā turpmākajos projektos. Teicamu kvalitāti sniedz tikai ilgtermiņa sadarbība un veiksmīga komunikācija starp visām projektā iesaistītajām pusēm.

13. Profesionālā sadarbība

Palūdziet, lai tulkojumu veic tulks, kuram ir bijusi pieredze attiecīgās jomas tekstu tulkošanā.
Nostiprinoties sadarbībai starp jūsu uzņēmuma pārstāvi un tulkojumu projektu vadītāju, mēs vienmēr varēsim ņemt vērā jūsu vēlmes, ievērot jums pieņemamu stilu un terminoloģiju. Tas būs izdevīgi visiem!

14. Ilgtermiņa sadarbība

Tulkošana var notikt tikai tad, ja izveidojas veiksmīga sadarbība starp projektu vadītāju, tulkotāju un pasūtītāju. Pat ja tulkotājs ir attiecīgas valodas speciālists un lieliski pārzina konkrēto nozari, viņš tomēr nevar zināt pilnīgi visu. Tulkotāji bieži specializējas kādas konkrētas nozares tekstu tulkošanā, taču viņi ne vienmēr zina, kādus izteicienus un terminus attiecīgais uzņēmums uzskata par labākiem un izmanto. Tāpēc šāda sadarbība ir svarīga. Veiciet vienu vai vairākus pārbaudes darbus, tādējādi pārbaudot attiecīga tulkotāju atbilstību. Tas būs labs ieguldījums veiksmīgai sadarbībai turpmāk!

15. Dzimtā valoda

Liela daļa tulkotāju pārvalda vairākas valodas, taču katram no mums ir tikai viena dzimtā valoda. Tulkojot specializētus tekstus, kas paredzēti ārējai lietošanai, vienmēr pieprasiet, lai tulkojumu veiktu cilvēks, kam tulkojuma mērķa valoda ir dzimtā valoda vai kurš dzīvo/strādā valstī, kur tulkojuma mērķa valoda ir valstī vai sadzīvē plaši pielietota valoda. Tādējādi teksts tiks iztulkots, ievērojot attiecīgās valodas tradīcijas un būs daudz plūstošāks.

16. Pielietojums

Tulkojumu bieži veic noteiktam mērķim. Sazinieties ar tulkotāju, ja vēlaties veikt izmaiņas tekstā.

Kāpēc tulkošanas birojs Baltic Media® ir jūsu labākā izvēle?

Kā samazināt jūsu tulkošanas izmaksas, neupurējot kvalitāti?

Kāpēc vajadzētu izvēlēties profesionālus tulkotājus?

Tulkot ar Tilde, Hugo, Google un rediģēt pie mums | Vadošais Ziemeļeiropas valodu pakalpojumu sniedzējs Latvijā | Tulkošanas birojs Baltic Media®

Saņem vislabāko cenas piedāvājumu 15 minūtēs

Informācijas pieprasījums

E-pasts