You are currently viewing Atsauksmes par Baltic Media valodu kursiem

Atsauksmes par Baltic Media valodu kursiem

Apkopojot klientu saņemtās atsauksmes, Baltic Media Valodu mācību centrs var lepoties ar kopējo novērtējumu 4,91 no 5,00 punktu vērtējuma sistēmas. Savu vērtējumu par Baltic Media rīkotajiem kursiem ir snieguši 59 klienti, kas pārstāv dažādas nozares – būvniecības, tehnoloģiju nozaru pārstāvji, Latvijas un ārvalstu diplomāti, radošo industriju pārstāvji, studenti un citi. Baltic Media Valodu mācību centram ir svarīgs katrs klients, tāpēc mācību centra darbinieki cenšas katram sniegt labāko klientu apkalpošanas un valodu apguves pieredzi.

Viena no galvenajām panākumu atslēgām, apgūstot jaunu valodu, ir pasniedzējs un viņa pieredze mācīt dažādām vecuma grupām un dažādu nozaru pārstāvjiem, lai atrastu pieeju katram individuāli un mācību plāns būtu saskaņā ar vēlmēm un vajadzībām. Analizējot klientu saņemtās atsauksmes e-pastā, no klientu puses visvairāk pozitīvi novērtēts ir pasniedzēja darbs un ieguldījums zināšanu nodošanā.

Valodu kursi atsauksmes

45,73 % no visiem aptaujātajiem ir novērtējuši pozitīvi pasniedzēja darbu visa kursa laikā, bet 42,8 % ir novērtējuši pozitīvi tieši nodarbību struktūru un pasniedzēju gatavotos plānus valodas apguvei.

Baltic Media valodu kursu pasniedzēju novērtējums

Baltic Media Valodu centra vadība ļoti rūpīgi izvēlas pasniedzējus ar kuriem veidot sadarbību. Galvenie noteicošie faktori sadarbības veidošanai – atbilstoša izglītība, pieredze un mūsdienīgas valodu pasniegšanas metodes. Aptaujājot klientus, lūdzām novērtēt, kā viņi vērtē pasniedzēja darbu, vērtējot to no dažādiem aspektiem.

valodu kursu pasniedzēji

 

Baltic Media valodu kursu kvalitāte

Apkopotie dati rāda, ka Baltic Media klienti ar pasniedzēju darbu ir bijuši apmierināti, norādot, ka gan pasniegšanas metodes, atbildes un atbalsts mācību procesa laikā, gan arī pasniedzēja kompetence ir augstākajā līmenī. Joma, kuru būtu nepieciešams uzlabot – mācību materiāli. Ne vienmēr grāmatās vai audiovizuālos materiālos ir pieejami aktuālākie un klienta specializācijai atbilstošākie mācību temati, tāpēc Baltic Media pasniedzēji cenšas gatavot arī klientam speciāli individuāli pielāgotus materiālus.

Baltic Media valodu mācību centra darbinieku galvenais mērķis ir, lai klients iegūst vēlamās zināšanas un var tās pielietot praksē. Mācību centra darbinieki uzskata, ka valodu kursi nav tikai par valodas apguvi, bet arī par pieredzi, ko klienti vērtē visaugstāk. Katru gadu Baltic Media uzņēmums vērtē ne tikai pasniedzēju darbu, bet arī uzņēmuma darbinieku klientu apkalpošanas un kursu koordinēšanas prasmes, spēju pielāgoties dažādām situācijām un prasmes izvelēties atbilstošāko pasniedzēju tieši klienta vēlmēm. Klientiem lūdzām novērtēt to, kā viņi vērtē apmācību kursu kopumā, kā vērtē mācību centra kursu projekta vadītāja darbu, kā arī vispārējo pakalpojumus sniegšanas kvalitāti, saņemot pakalpojumus gan klātienē, gan attālināti.

valodu kursi atsauksmes

 

92% no aptaujātajiem ir norādījuši, ka viņi ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu un ieguvuši vai uzlabojuši tās zināšanas, kuras bija nepieciešamas. Klienti 100% ir novērtējuši ar maksimālo punktu skaitu tieši projekta vadītāja darbu – personas, kura “saved klientu ar īsto pasniedzēju” un konsultē visa apmācību procesa laikā, savukārt pakalpojumu sniegšanas kvalitāti ar augstāko atzīmi ir novērtējuši 84% no aptaujātajiem. Baltic Media Valodu mācību centra darbinieki katru gadu apmeklē dažādus seminārus un kursus, lai uzlabotu gan apkalpošanas kvalitāti, gan uzlabotu kursu organizēšanas un pārraudzības procesus.

Pieprasījums apgūt vai uzlabot valodu zināšanas pieaug, līdz ar to arī Baltic Media Valodu mācību centra darbinieki seko līdzi mūsdienīgām izglītības apguves tendencēm, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes kursus. Ja vēlaties apgūt jaunu valodu, uzlabot esošās valodu zināšanas un iepazīt arī citu valstu kultūru, droši sazinieties ar Baltic Media Valodu mācību centra valodu kursu projektu vadītājiem, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot +371 67224395.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.