You are currently viewing Medicīnas dokumentu tulkošana un kvalitātes garantijas tulkošanas birojā Baltic Media

Medicīnas dokumentu tulkošana un kvalitātes garantijas tulkošanas birojā Baltic Media

Medicīnas dokumentu tulkošana prasa profesionāla tulkotāja iesaisti, jo automātiskās un mākslīgā intelekta tulkošanas aplikācijas un programmas nespēj garantēt to precizitāti, ko šādi tulkojumi prasa.

Savas vairāk nekā 30 gadu ilgās darbības laikā Baltic Media valodu pakalpojumu firma ir guvusi pieredzi un sadarbojusies ar tādiem medicīnas pētnieciskiem un veselības aprūpes uzņēmumiem kā, piemēram, Karolinska UniversitetssjukhusetKoite Health Oy, Pfizer, Recipharm, GE Healthcare”, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex un daudziem citiem.

Lai nodrošinātu kompleksas medicīnas terminoloģijas izmantošanu, Baltic Media sadarbojas tikai ar tādiem tulkotājiem, kuru dzimtā valoda ir mērķa valoda. Visi Baltic Media medicīnisko tekstu tulkotāji strādā atbilstoši ISO 9001:2015 sertificēta uzņēmuma prasībām un, lai līdz minimumam samazinātu jebkādu risku, tulkojumi tiek apdrošināti.

medicīnisko dokumentu tulkošana

Kāpēc tulkošanas biroja veikti medicīnas dokumentu tulkojumi ir drošāki?

Medicīnas dokumentu tulkojumiem tulkošanas birojs lielākoties ir labāks par mākslīgā intelekta tulkotāju, taču var būt gadījumi, kad mākslīgais intelekts var būt noderīgs papildinājums.

Tulkošanas biroja galvenais pluss ir tas, ka specializētiem medicīnas tulkotājiem ir pieredze, lai izprastu sarežģītu medicīnisko terminoloģiju un nianses, nodrošinot, ka tulkotā informācija ir precīza un nodod paredzēto nozīmi.

Tulkošanas biroja tulkotājiem ir zināšanas attiecīgajā jomā, viņiem ir dziļa izpratne par medicīnas jēdzieniem un viņi var tos precīzi iztulkot mērķa valodā un viņi var nodrošināt, ka tulkojums ir kultūras ziņā atbilstošs mērķauditorijai.

Baltic Media medicīnisko tekstu tulkošanas kvalitāti nodrošina ISO 9001 sertifikācijas noteikumi un rūpīga iekšējā kvalitātes kontrole.

Mākslīgā intelekta veiktu medicīnas tulkojumu trūkumi

Mākslīgā intelekta tulkojumi, jo īpaši medicīnā, var būt neprecīzi un izlaist svarīgas nianses. Mākslīgajam intelektam var būt sarežģīti strādāt ar medicīnisko terminoloģiju.

Automātiskiem tulkotājiem ir ierobežotas zināšanas par jomu, tie var neizprast specifisko medicīniskās informācijas kontekstu, tie var nespēt pielāgot tulkojumu mērķa kultūrai.

Tāpēc gudri būtu izmantot tulkošanas biroju kritiski svarīgiem medicīniskiem dokumentiem, piemēram, pacientu dokumentiem, piekrišanas veidlapām un pētnieciskajiem, zinātniskiem medicīnas rakstura darbiem. Tās ir situācijas, kad precizitāte ir ārkārtīgi svarīga.

Dažos gadījumos tulkošanas birojs arī var izmantot mākslīgā intelekta rīkus, lai uzlabotu efektivitāti, taču galīgo pārbaudi un precizitātes nodrošināšanu vienmēr veiks tulkotājs – cilvēks.

BUJ

Kāpēc medicīnas dokumentu tulkošanā izmantot tulkošanas biroju?

Tulkošanas biroja tulkotājiem ir zināšanas attiecīgajā jomā, viņiem ir dziļa izpratne par medicīnas jēdzieniem un viņi var tos precīzi iztulkot mērķa valodā.

Vai medicīnas dokumentu tulkošanā var izmantot mākslīgā intelekta tulkošanas rīkus?

Medicīnisko dokumentu tulkošanā var izmantot mākslīgā intelekta automātiskās tulkošanas programmas, taču kombinācijā ar cilvēka veiktu rediģēšanu un korektūru.

 Kāpēc medicīnas dokumentu tulkošanu uzticēt tulkošanas birojam Baltic Media?

Baltic Media ir vairāk nekā 30 gadu pieredze medicīnas tekstu tulkošanā, tas ir ISO 9001 sertificēts un pazīstams valodu uzņēmums Ziemeļeiropā un tā tulkojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.