1about us scaled

Tulkošanas pakalpojumi: Zemākas cenas ar augstāku pakalpojumu kvalitāti

Starptautiskais valodu un tulkošanas pakalpojumu uzņēmums Baltic Media ir atjauninājis savu kvalitātes vadības sistēmu no ISO 9001:2008 uz ISO 9001:2015. Profesionālais tulkošanas birojs Baltic Media ir ISO sertificēts kopš 2002. gada.

ISO 9001:2015 nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmai, ja organizācijai:
a) ir nepieciešams pierādīt savu spēju pastāvīgi nodrošināt produktus un pakalpojumus, kas atbilst klientu un piemērojamo likumu un normatīvo aktu prasībām, un

b) tās mērķis ir palielināt klientu apmierinātību, efektīvi piemērojot sistēmu, tostarp procesus sistēmas uzlabošanai un atbilstības nodrošināšanai klientu un piemērojamo normatīvo aktu un regulatīvo prasību ievērošanai.

Visas ISO 9001:2015 prasības ir vispārīgas, un tās ir paredzētas piemērošanai jebkurai organizācijai neatkarīgi no tās veida vai lieluma, vai tās sniegtajiem produktiem un pakalpojumiem. Tā ir īpaša kvalitātes garantija, kas nodrošina, ka visos uzņēmuma līmeņos tiek nodrošinātas efektīvas kvalitātes nodrošināšanas procedūras, darba vide, atbildības sadalījums un kvalitātes auditi.

Baltic Media kvalitātes vadības sistēma nodrošina, ka galvenā uzmanība uzņēmumā tiek pievērsta klienta vajadzību apmierināšanai, klienta prasību ievērošanai un nepārtrauktai kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Baltic Media ir atbildīga arī par Klienta datu drošību un konfidencialitāti.

"Mūsu mērķis ir uzturēt augstu mūsu globālo valodu pakalpojumu kvalitāti, ātru izpildes termiņu un labāko cenu tirgū."

Konkurētspējīga tulkošanas un lokalizācijas pakalpojumu cena no un uz lielākajām valodām tiek sasniegta, pateicoties zemām ražošanas izmaksām, ko nodrošina mūsu ģeogrāfiskais novietojums. Baltic Media ir profesionāla valodu pakalpojumu aģentūra, kas atrodas Ziemeļeiropā (Stokholmā un Rīgā) un strādā globāli no sava starptautiskā biroja Rīgā.

"Jau vairāk nekā 25 gadus, kopš Baltic Media ienāca valodu pakalpojumu nozarē, mēs cenšamies uzturēt un paaugstināt pakalpojumu līmeni," saka Anna Pelēkzirne, Baltic Media mārketinga direktore.

Augsta kvalitāte, izcila klientu apkalpošana un ātra piegāde, ko nodrošina profesionāli tulki, vienmēr ir bijuši Baltic Media pamatvērtības, un tādsa tās paliks arī pārskatāmā nākotnē.