1about us scaled

26. septembris ir Eiropas Valodu diena.

Eiropas Padome šo dienu pasludināja 2001. gada 26. decembrī, noslēdzot Eiropas Valodu gadu (2001). Tās mērķis ir veicināt valodu apguvi visā Eiropā.

Par godu šai dienai visā Eiropā tiek organizēti dažādi pasākumi: pasākumi bērniem un ar bērniem, televīzijas un radio programmas, valodu nodarbības un konferences. Valstu iestādēm un dažādiem partneriem ir dota brīva rīcības brīvība pasākumu organizēšanā. Lai koordinētu valsts līmenī organizētos pasākumus, Eiropas Padome lūdz iesaistītās valstis iecelt "valsts stafetes personas" šai dienai.

Eiropas Valodu dienas vispārīgie mērķi ir šādi:

  • pievērst sabiedrības uzmanību valodu apguves nozīmei un dažādot valodu apguves klāstu, lai veicinātu daudzvalodību un starpkultūru izpratni;
  • popularizēt Eiropas bagāto valodu un kultūru daudzveidību;
  • veicināt valodu apguvi visa mūža garumā gan skolā, gan ārpus tās.

Ievērojot šos noteikumus, jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki tiek mudināti apgūt kādu valodu vai īpaši lepoties ar savām jau esošajām valodu prasmēm. Arī tie, kas atbild par valodu apguves pieejamības nodrošināšanu, tiek aicināti atvieglot cilvēkiem iespēju apgūt dažādas valodas un atbalstīt politikas iniciatīvas valodu popularizēšanai. Uzsvars tiek likts arī uz citas valodas, kas nav angļu valoda, apguvi.

Vairāk par Eiropas Valodu dienu. http://edl.ecml.at/.