Swedish

Rootsi tõlked ja lokaliseerimine

Rootsi tõlked ja lokaliseerimine | Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Professionaalne tõlge eesti keelest rootsi keelde ja vastupidi

Rootsi tõlked on oluline aspekt keelelise ja kultuurilise suhtluse edendamisel Rootsi ja teiste riikide vahel.

Tõlketööd võimaldavad inimestel, kes ei valda rootsi keelt, omavahel suhelda ning mõista Rootsi keeles kirjutatud tekste ja kõnesid. Rootsi tõlked hõlmavad mitmesuguseid valdkondi, sealhulgas kirjandust, ärindust, õigust ja meditsiini.

Tõlkijatel on oluline roll sõnumite täpsel ja arusaadaval edastamisel, samuti kultuuriliste nüansside mõistmisel ja edasiandmisel. Rootsi tõlked aitavad kaasa rahvusvahelisele suhtlusele ning võimaldavad erinevate riikide vahelise koostöö sujuvat toimimist.

Rootsi tõlked rootsi tõlkijate poolt on kõige täpsemad ja loomulikumad tõlked, mida saate. Rootsi keele tõlkijad on koolitatud ja kogenud rootsi keele tõlkimises ning nad on kursis rootsi keele keerukustega. Nad mõistavad rootsi keele kultuurilisi aspekte, mis on oluline, et tõlked oleksid täpsed ja loomulikud.

Professionaalsed rootsi keele tõlkijad 

Meie andmebaasis on üle 20 rootsi keele spetsialisti. Baltic Media kvaliteedisüsteemi kohaselt alati kui võimalik, teostab tõlke kliendile vajalikku keelde rootsi keelt EMAKEELENA kõnelev tõlkija ja/või kes elab Rootsis.
Me palkame ainult professionaale, kellel on keelealane kõrgharidus ja/või tõlkekogemus koos kitsamale erialale spetsialiseerumisega või ilma.
Oleme juurutanud ja töötame vastavalt standardile kvaliteedijuhtimise süsteem ISO 9001:2015, seega oleme parandanud projekti koordineerimise ja töö teostaja valiku protseduuri. Baltic Medial on loodud omaenda rootsi keele tõlkija testimise süsteem. Nõuded: filoloogiline haridus, vähemalt 5-aastane tõlkekogemus, soovitused teistelt klientidelt, proovitõlge.
Suur hulk on meie rootsi keele allhankijatest on rootsi keele sertifitseeritud tõlkijad. See kvalifikatsiooninõue on oluline rootsikeelsete tõlgete notariaalse kinnituse saamiseks või tõlkimiseks kohtuprotsessidel.
Rootsi tõlked ja lokaliseerimine | Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-EuroopasRootsi keele tõlketeenused 

Rootsi keele tõlketeenused 

tolkeburood

  1. Iga tõlge rootsi keelde läbib kolm astettõlge, toimetamine ja korrektuur.
  2. Rootsi tõlkijad töötavad tarkvaradega SDL Trados Studio ja Memsource,mis tagavad terminoloogia ühtlustamise.
  3. Andmekaitse, säilitamine ja konfidentsiaalsus on meie vastutusel. Serveriruum lõpetatud rootsikeelsete tõlgete jaoks. Kui te kaotate oma tõlke, siis leiame selle oma elektroonilisest arhiivist.
  4. Haritud, pädevad ja teenusepakkumisele orienteeritud projektijuhid, kes jätkuvalt tõstavad oma kvalifikatsiooni mitmekeelsete projektide juhtimise alal.
  5. Kindlustus võimalike tõlkevigade tsiviilvastutuse puhuks — kindlustusfirma kompenseerib kliendile tekitatud kahju. Selliseid juhtumeid ei ole Baltic Media tegutsemise aja jooksul veel esinenud. Kuid sellest hoolimata on see klientide jaoks täiendavaks garantiiks.
  6. Töötame globaalselt ja meil on 30 aastat rahvusvahelise tegutsemise kogemust, sest meie kliente ja tõlkijaid on kõigil mandritel.
  7. Täiendavad teenused: tõlgete küljendamine ja kujundamine, ettevalmistus trükkimiseks. Kui edastate meile teksti tõlkimiseks, võite lisada ka soovi saada trükikojale esitamiseks ettevalmistatud küljenduse. Küljendusteenus (DTP — Desktop Publishing).

Professionaalsed rootsi keele tõlkijad 

Miks valida Põhja- ja rootsi tõlkebüroo Baltic Media®?

Kuidas vähendada rootsi tõlke kulusid kvaliteeti ohverdamata?

Miks on rootsi inimtõlketeenused teie parim valik?

Tõlkige Google'i, Bingi, Microsofti, Tilde või Yandexiga ning tellige meilt toimetamine!

Hinnapakkumised tasuta

Teabepäring

E-post

Erialased tõlked

Juriidilised tõlked, masinaehitus ja tehnika, äritekstid, rahandus, meditsiin, reklaam, kommunikatsioon, avalikud suhted, transport, arvutite riist- ja tarkvara, teadus, põllumajandus, autoasjandus, Euroopa Liidu dokumendid, õigus, riigivalitsemine, tööstus, loodusteadused, jaemüük, tehnikaalased tõlked.

Konfidentsiaalsus | Rootsi tõlked

Sõlmime kõigi oma klientidega lepingu, kus eraldi lepitakse kokku töö kvaliteedis, valmimise tähtaegades ja konfidentsiaalsuses.

Tähtajad | Rootsi tõlked

Pakutavad teenused kohandame vastavalt oma klientide vajadustele. Üheks kõige olulisemaks nõudeks on operatiivne teenindus. Meiega on võimalik kontakti saada ka väljaspool tööaega. Kvaliteet ja kiirus — need on kaks peamist seika, millega oleme saavutanud oma klientide usalduse.

Professionaalsed rootsi keele tõlkijad 

Meie kõige sagedamini kasutatav tõlkesuunad rootsi keele puhul:

inglise - rootsi inglise - rootsi
prantsuse - rootsi prantsuse - rootsi
saksa - rootsi saksa - rootsi
hispaania - rootsi hispaania - rootsi
soome - rootsi soome - rootsi
poola - rootsi poola - rootsi
tšehhi - rootsi tšehhi - rootsi
slovaki - rootsi slovaki - rootsi
sloveeni - rootsi sloveeni - rootsi
ungari - rootsi ungari - rootsi
rumeenia - rootsi rumeenia - rootsi
bulgaaria - rootsi bulgaaria - rootsi
läti - rootsi läti - rootsi
leedu - rootsi leedu - rootsi
vene - rootsi vene - rootsi
eesti - rootsi eesti - rootsi

Vajadusel võime abi pakkuda ka muude keelte osas. Täpsema informatsiooni saamiseks võtke ühendust [email protected].

Rootsi keele teenused

Lisaks töötamisele kõige sagedamini kasutatava tekstitöötlustarkvaraga, näiteks Microsoft Office'i (Word, Excel, PowerPoint), Apple'i Pagesi, kompaktkirjastamise (DTP) tarkvara Adobe InDesigni ja QuarkXPressiga, kasutame spetsiaalset tõlketarkvara, näiteks SDL Trados Studiot, Memsource'i ja Wordfasti, koostades seega klientide terminoloogiaandmebaase.

Lisaks pakume teksti konverteerimist PC formaadist Macile ja vastupidi, ettevalmistamist trükkimiseks.

Meie spetsialistid on ka kogenud veebilehekülgede ja tarkvara rootsi keelele lokaliseerimisel ja TV-programmide, filmitreilerite, videomängude, raadiosaadete, reklaamide jaoks rootsikeelsete subtiitrite, pealelugemise ja dubleerimise ettevalmistamisel. 

Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Põhjamaade ja Balti riikide tõlkebüroo Baltic Media® on Põhja-Euroopa juhtiv digitaaltõlketeenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, balti, slaavi) keeltele, peamiselt tõlkimisele rootsi, soome, taani, islandi, fääri, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO sertifikaadiga keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media® inimtõlketeenuseid nii ettevõtetele, valitsusasutustele kui ka eraklientidele.

Rootsi keel 

Keelkond: indoeuroopa keelkond, germaani keeled
Rootsi keelt kõneldakse nii Rootsis kui ka olulise vähemuskeelena Soomes. Rootsi keel on soome keele kõrval siin teiseks ametlikuks keeleks. Rootsi keel kuulun nn. mandriskandinaavia keelte hulga (koos norra ja taani keelega), erinedes suuremal määral islandi ja fääri keelest.
Ametlik keel: Rootsi, Soome, Euroopa Liit
Keelekood ISO 639-1: SV