1about us scaled

Tõlkimine samm-sammult

Tõlkimine, lokaliseerimine ja transkreatsioon

Samm-sammult

ISO-sertifitseeritud Põhjamaade ja Balti digitaaltõlkebüroo Baltic Media keskendub Põhjamaade ja Balti riikide keeltele

Tõlkimine, lokaliseerimine ja transkreatsioon

 1. Uus tõlketellimus

Klient esitab tõlkimiseks failid ja teabe projekti kohta.

 1. Projekti analüüsimine

Saadud faile analüüsitakse, nõuded arutatakse kliendiga läbi ja määratakse projekti parameetrid. Sel etapil hangitakse/luuakse kõik võimalikud viitematerjalid, stiilijuhendid, sõnastikud või tõlkemälud.

 1. Hinnapäring

Luuakse hinnapäringu vorm, millest saab kliendi nõusolekul meie teenuselepingu punkt.

 1. Projekti ülesseadmine

Kui hinnapakkumine on kirjalikult kinnitatud, luuakse meie töövoosüsteemis elektrooniline projekt. Koostatakse projekti eri etappide ajakava.

 1. Meeskonna loomine

Meie ülemaailmsest sihtkeelt emakeelena kõnelevate erialaspetsialistide andmebaasist valitakse keelespetsialistid.

 1. Tõlkimine Lokaliseerimine Transkreatsioon

Failid saadetakse tõlkijale ning samal ajal leitakse toimetaja ja korrigeerija. Arutatakse läbi ja kinnitatakse nõuded ja tähtajad.

 1. Toimetamine

Tõlgitud failid edastatakse toimetajale, kes võrdleb neid lähtetekstiga ning kontrollib täielikkust ja kontekstilist täpsust.

 1. Kohaliku turu test koos kliendiga (valikuline)

Enne lõplikku vormistamist ja küljendamist saadetakse tekst kliendile kohalikuks turuhindamiseks ja kinnituseks, et mõisted ja sisu on esitatud kooskõlas kliendi nõuetega.

 1. Korrektuur ja küljendus

Toimetatud failid edastatakse korrektorile veendumaks, et õigekiri, grammatika ja kultuuriaspektid on õiged ning tõlge on ladus.

Vajaduse korral lähevad projekti failid küljendusse. Siin lahendatakse kõik vormindamise, esituse või failiformaadiga seotud probleemid.

 1. Sisemine kvaliteedikontroll

Enne kättetoimetamist teostab projektijuht tulemuste lõpliku kontrolli, et tagada nende vastamine kliendi nõuetele ja õige vorming.

 1. Saatmine kliendile ja saatmisjärgne kvaliteedi tagamine

Tõlgitud, toimetatud ja korrigeeritud failid saadetakse kliendile kokkulepitud viisil. Oleme kliendiga kontaktis kogu protsessi vältel ja ootame alati tagasisidet töö kvaliteedi kohta.

 

Tõlkimine on oluline protsess, mis võimaldab eri keeltes väljendatud informatsiooni ülekandmist.

See kunstiline tegevus hõlmab tekstide või kõne tõlkimist ühest keelest teise, tagades suhtluse mitmekeelsetes kogukondades. Tõlkimine nõuab sügavat keelelist oskust, tundlikkust kultuuriliste nüansside suhtes ning võimet teksti tähendust ja konteksti täpselt edasi anda.

Tõlkijad tegutsevad sageli vahendajatena, mis võimaldab eri keeltes rääkivate inimeste vahel sujuvat suhtlust ja mõistmist. Tõlkimine toetab kultuuridevahelist dialoogi ning aitab kaasa maailma ühtsusele ja vastastikusele mõistmisele.

Tõlkimine | Samm-sammult

Baltic Media on rohkem kui 30-aastase kogemusega ISO-sertifitseeritud keeleteenusepakkuja Põhja-Euroopas.

Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Põhjamaade ja Balti riikide tõlkebüroo Baltic Media® on Põhja-Euroopa juhtiv digitaaltõlketeenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, balti, slaavi) keeltele, peamiselt tõlkimisele rootsi, soome, taani, islandi, fääri, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO sertifikaadiga keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media® inimtõlketeenuseid nii ettevõtetele, valitsusasutustele kui ka eraklientidele.