4price and quality scaled

Kuidas õigesti valida tõlketeenuse osutajat 

Kuidas õigesti valida tõlketeenuse osutajat 

Kas teate kuidas tellida tõlget ja õigesti valida selle teostajat, kes aitab Teil tõlkida lepinguid, instruktsioone või haridusdokumente?

Baltic Media pakub Teile lühikese õpetuse SAMMHAAVAL õige tõlkebüroo / tõlkija valimiseks.

 

Kuidas õigesti valida tõlketeenuse osutajat 

Tõlketöö käigus võib tekkida küsimusi ja seepärast on oluline, et klient informeeriks kõigest olulisest tõlkijat veel enne tõlketöö algust.

1. Keel
Õigesti valitud sihtkeel või selle alaliik võib oluliselt mõjutada tööstiili ja teksti välimust (näiteks Briti või Ameerika inglise keel, Brasiilia portugali keel, Portugali portugali keel jne).

2. Mis otstarbeks on tõlget vaja
Tuleb konkreetselt näidata tõlke otstarvet: kas see on kasutatav majasiseselt või -väliselt, müügi brošüür, leping või muu tõlge. Dokumendid mis on mõeldud laiale auditooriumile, nagu brošüürid, kodulehtede tekstid vmt: neile tuleb pöörata erilist tähelepanu COPYWRITE’i või reklaamtekstide koostamisel.

3. Sihtauditoorium
Teksti stiil ja ka valitud terminoloogia võivad varieeruda juhtudel, kui need on mõeldud mingi valdkonna spetsialistidele, kes täielikult tunnevad oma ala spetsiifilist sõnavara ja terminoloogiat. Hoopis teistmoodi võib välja näha tavatarbijale mõeldud tõlge. Igaljuhul tõlge peab olema selle tellijale arusaadav.

4. Temaatika ja maht
Vajalik on informatsioon teema ja teksti raskusastme kohta, et tõlkija suudaks otsustada oma pädevuse üle. Soovitav on saata tekst hindamiseks.

5. Formaat
Kas tõlget on vaja tavapäraselt kasutatavas dokumendiformaadis (WORD, TXT, EXCEL jmt) või läheb vaja ka kujundamist ja küljendamist (PDF, CDR jmt)? Kas tekstil on vaja ettevalmistust trükiks?

6. Mõistetav kirjutatud tekst
Tõlgile edastatud tekst peab olema kirjutatud selgelt ja arusaadavalt, kuna halvasti mõistetava teksti tõlge võib osutuda ebatäpseks, mida võib juhtuda eriti juriidiliste või meditsiiniliste dokumentide tõlkimisel. Lähtetekst võib olla nii elektroonilisel kujul kui ka paberkandjal. Lähteteksti kvaliteedil on suur roll, sest isegi koma võib muuta teksti sisu ja mõtet.

7. Kättetoimetamine
Enne tõlkeprojekti käivitamist on vaja täpsustada tõlke esitamise tähtaeg, lähte formaat (WORD, EXCEL, PDF, köidetud ja notariaalselt kinnitatud tõlge jne), tõlke kättetoimetamise viis (e-posti kaudu, posti või kulleriga kohaletoimetamine või muu viis).

8. Abivahendid
Tõlketööd lihtsustavad igasugused abivahendid, mida saate tõlkijale pakkuda. Abimaterjalideks loetakse sarnaste toodete kirjeldusi, varasematel tõlgetel kasutatud tõlkemälusid, ettevõttes välja töötatud ja kasutatud terminite nimekirja, üldist informatsiooni tellija kohta (aastaaruanded, brošüürid jm). Kui tõlkijal on abivahendid käepärast, on tal kergem leida ja tõlkes kasutada just seda terminoloogiat, mida kasutatakse teie valdkonnas või ettevõttes.

9. Kontaktisikud ja -informatsioon
Tõlkija peab teksti täielikult mõistma ja tal võib tekkida vajadus kontakteeruda mõne teie ettevõtte kontaktisikuga, kes on vastava ala spetsialist või vastutab käesoleva projekti eest. Eriala spetsialistide konsultatsioonid kujuneda võivad eriti tähtsaks juhul, kui on vaja tõlkida raskeid tehnilisi tekste või seadekirjeldusi ja kui arusaamine seade ehitusest ja tööpõhimõttest on vajalik õige tõlke teostamiseks.

10. Lokalisatsioon
Teavitage tõlkijat, kui tõlge tuleb sobitada sihtkeele kultuurikeskkonda või kui tekst on mõeldud kindlaks otstarbeks või konkreetsele auditooriumile.

11. Piisav tööaeg
Planeerige projekti nii, et tõlkijal oleks tõlke teostamiseks piisavalt aega. Loogilise lause ülesehitamine ja mõtte edastamine nõuavad aega. Kui on vaja kiirtõlget, püsib risk, et tõlkel on kehvem kvaliteet, sest tõlkealal loeb alati inimfaktor: isegi parim tõlkija võib kiirustades teha hooletusvigu, mida lühikeste tähtaegade tõttu pole alati võimalik vältida või parandada.

12. Teksti kontroll
Kontrollige tõlget ja hinnake selle kvaliteeti. Informeerige oma projektijuhti, kui tegite pärast tõlke kättesaamist selles muudatusi: see on vajalik, et neid saaks arvesse võtta järgmiste tõlgete teostamisel. Suurepäraseid tulemusi võite saavutada vaid kauaaegse koostöö käigus, kui on edukas kommunikatsioon kõigi projekti kaasatute vahel.

13. Professionaalne koostöö
Paluge, et tõlget teostaks tõlkija, kellel varem on olnud kogemusi selle valdkonna tekstide tõlkimises. Koostöö tugevnemisel teie ettevõtte esindaja ja tõlkebüroo projektijuhi vahel saame alati arvestada teie soovidega, teile sobiliku stiili ja terminoloogiaga. See on kasulik kõigile!

14. Pikaajaline koostöö
Tõlge võib toimuda vaid juhul, kui projektijuhi, tõlkija ja tellija vahel edeneb koostöö. Isegi kui tõlkija on keelespetsialist vastavas keeles ja tunneb suurepäraselt konkreetset valdkonda, ei tea ta ometigi kõike. Tõlkijad spetsialiseeruvad tavaliselt mõnele konkreetsele tõlkevaldkonnale, kuid pole mitte alati teadlikud ettevõttes kasutatavatest väljenditest ja terminitest, mida tavapäraselt kasutatakse ja peetakse sobivamaks. Seetõttu on selline koostöö tähtis. Laske teha üks või mitu proovitööd, kontrollides niiviisi tõlkija sobivust. See on hea investeering edaspidisesse edukasse koostöösse!

15. Emakeel
Paljud tõlkijad valdavad mitut keelt, paraku on meil kõigil ainult üks emakeel. Tõlkides spetsialiseeritud tekste, mis on mõeldud laiale auditooriumile, alati nõudke, et tõlget teostaks inimene, kellele tõlke sihtkeel on emakeel või kes elab/töötab riigis, kus see keel on riigikeel või laialdasel kasutusel. Seega tõlgitakse tekst vastava keele kultuurikeskkonna traditsioone järgides ja tõlge tuleb ladusam.

16. Otstarve
Sageli tellitakse tõlge mingiks kindlaks otstarbeks. Võtke tõlkijaga ühendust, kui soovite teha tekstis muudatusi.

Käesolev artikkel on koostatud Rootsi Kutseliste Tõlkijate Liidu (SFÖ) avaldatud materjalide põhjal.

Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Põhjamaade ja Balti riikide tõlkebüroo Baltic Media® on Põhja-Euroopa juhtiv digitaaltõlketeenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, balti, slaavi) keeltele, peamiselt tõlkimisele rootsi, soome, taani, islandi, fääri, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO sertifikaadiga keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media® inimtõlketeenuseid nii ettevõtetele, valitsusasutustele kui ka eraklientidele.

Miks valida Põhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media®?

Kuidas vähendada tõlke kulusid kvaliteeti ohverdamata?

Miks on inimtõlketeenused teie parim valik?

Tõlkige Google'i, Bingi, Microsofti, Tilde või Yandexiga ning tellige meilt toimetamine!

Hinnapakkumised tasuta

Teabepäring

E-post