4price and quality scaled

Tõlke kvaliteet

Tõlke kvaliteet | Põhja-Euroopa tõlkebüroo Baltic Media

Baltic Media töötab vastavalt rahvusvahelisele ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardile.

See on lisagarantii, mis garanteerib tõhusad kvaliteedi tagamise protseduurid, töökeskkonna, vastutuste jaotuse ning kvaliteediauditid ettevõtte kõigil tasanditel.
Kvaliteedijuhtimise süsteem tagab selle, et peatähelepanu ettevõttes pööratakse kliendi vajaduste rahuldamisele ja kvaliteedijuhtimise süsteemi pidevale parandamisele.


Iga projekti jälgib algusest kuni kliendile loovutamiseni üks kindel projektijuht, kes vastutab projekti teostamise planeerimise, tööle esitatavaid nõudeid arvestades kõige sobivamate spetsialistide valimise, tähtaegade kindlaksmääramise ja parima kvaliteedi tagamise eest.

Tõlketeenus koosneb tõlkest, mida teostab kogenud ja sertifitseeritud tõlkija, ISO 9001:2015 kvaliteedikontrolli standartite järgimine - toimetamine, korrektuur, õigeaegselt ja kooskõlastatud formaadis teksti kohale toimetamine. Sellest tulenevalt kliendi teksti tõlkeprotssi kaasatakse mitu töötajat - projektijuht, tõlkija, toimetaja ja, kui vajalik ka terminoloog ja/või vastava ala spetsialist.

Nordic-Baltic Translation and language service company Baltic MediaTõlke kvaliteet

Baltic Media Ltd arvamus on, et kvaliteet on kõige tähtsam vahend võitluses konkuretsiga, seepärast ettevõte suhtub väga tõsiselt kvaliteedijuhtimisstandardite nõuete täitmisse.

Tõlke ja keeleõppega tegeleva ettevõte Baltic Media Ltd pakutud teenused organiseeritakse nii, et need vastaksid kliendi nõuetele. Üks tähtsamaid vajadusi on kiire teenindus. Meiega saab ühendust ka väljaspool tööaega.

Kvaliteet ja kiirus – kaks olulist faktorit miks kliendid usaldavad Baltic Media Ltd`d.

Translation quality ISO 9001 certificate

Tõlkebüroo Baltic Media® Põhja-Euroopas

Põhjamaade ja Balti riikide tõlkebüroo Baltic Media® on Põhja-Euroopa juhtiv digitaaltõlketeenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud Põhja-Euroopa (sh Põhjamaade, balti, slaavi) keeltele, peamiselt tõlkimisele rootsi, soome, taani, islandi, fääri, norra, saksa, inglise, poola, vene, läti, leedu ja eesti keelest/keelde.

ISO sertifikaadiga keeleteenusepakkujana pakub tõlkebüroo Baltic Media® inimtõlketeenuseid nii ettevõtetele, valitsusasutustele kui ka eraklientidele.

Miks valida Põhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media®?

Kuidas vähendada tõlke kulusid kvaliteeti ohverdamata?

Miks on inimtõlketeenused teie parim valik?

Tõlkige Google'i, Bingi, Microsofti, Tilde või Yandexiga ning tellige meilt toimetamine!

Hinnapakkumised tasuta

Teabepäring

E-post

Tõlkebüroo Baltic Media pakub järgmisi professionaalseid inimtõlketeenuseid.

Meediate tõlketeenused: trükitud ja digitaalsed meediumid, audiovisuaalsed meediumid, raamatud, ajalehed, ajakirjad, reklaammaterjalid.

Dokumenditõlge (õigus-, meditsiini-, tehnika-, IT-, turundustõlketeenused);

Veebilehe-, e-kaubanduse ja SEO tõlge ning lokaliseerimine (lokaliseerime teie veebilehe sisu, e-kaubanduse lehti ja rakendusi, et need oleksid arusaadavad kohalikel turgudel eri keeltes);

Tarkvara tõlkimine ja lokaliseerimine (kasutajaliideste ja tugidokumentide tõlkimine ja testimine);

Terminoloogia tõlkimine ja mitmekeelse andmesisu haldamine;

Audiovisuaalsete toodete tõlkimine (filmide ja arvutimängutekstide tõlkimine, subtitreerimine, salvestamine);

Inimabiga masintõlge koos toimetamise ja kvaliteedikontrolliga (suuremahuliste tõlketellimuste puhul pakume masintõlget koos järgneva toimetamise ja kvaliteedikontrolliga).

Meie inimtõlketeenuste põhialad on järgmised.

Õigusdokumentide tõlkimine (lepingud ja korraldused, põhikirjad, resolutsioonid, koosolekute protokollid, registreerimistunnistused, seadused, käsud ja määrused, avaldused, petitsioonid, kohtuotsused, volitused, litsentsid, load jne)

Tehnilise tõlke teenused (kataloogid, tehnilised kirjeldused, käsiraamatud, patendidokumendid, esitlused, tootekirjeldused ja -käsiraamatud, tehnilised ettepanekud ja spetsifikatsioonid, õppematerjalid, kasutusjuhendid jne)

Finantstõlge (auditi- ja aastaaruanded ning teadaanded, finantsaruanded, raamatupidamisbilansid, kasumi- ja kahjumiaruanded, turundusuuringud ja esitlused, majanduslikud põhjendused ja äriplaanid, kindlustusdokumendid, projektide rahastamise lepingud jne)

IT-tõlge (tarkvara ja riistvara, CAD/CAM, pilverakendused, CRM, e-kaubandus, ERP, võrguhaldussüsteemid, mobiilirakendused, veebisaidid, videomängud jne)

Meditsiini- ja bioteadustõlge (saatekirjad, väljavõtted terviseandmetest, aruanded, ekspertide järeldused, analüüside tulemused, ravimite kliiniliste uuringute dokumentatsioon, teave arstidele ja patsientidele, infolehed, seadmete ja riistade dokumentatsioon jne)

Reklaami-, avalike suhete ja turundustõlge (reklaammaterjalid, brošüürid, kataloogid, menüüd ja tootenimekirjad, e-kirjad, uudiskirjad, pakendimaterjalid, trüki- ja veebireklaamid, SEO, sotsiaalmeediate sisu, veebilehed jne)

 (CV-d, diplomid, avaldused, ID-kaardid, passid, sertifikaadid, tõendid jne)

Inimtõlke, lokaliseerimise ja transkreatsiooni protsess sisaldab järgmisi põhietappe: projekti analüüs, hinnapakkumine, projekti ülesseadmine, meeskonna loomine, tõlkimine või lokaliseerimine või transkreatsioon, toimetamine, kohaliku turu test (valideerimine), korrektuur ja küljendus, sisemine kvaliteedikontroll.

Meie keeleteenused:

Järel- ja sünkroontõlge konverentsidel, kongressidel, seminaridel ja muudel foorumitel;

Keeleõpe ja keelekursused äriklientidele.

Tavaline tõlkebüroo

Olete leidnud maailmatasemel tõlkefirma, mis on spetsialiseerunud piirkonnapõhistele keeltele ning pakub tõlketeenuseid Põhja-Euroopa keeltest ja keeltesse.

Teised ettevõtted on spetsialiseerunud tõlkimisele mitte ainult piirkondlikest või kohalikest keeltest, vaid ka konkreetsetes tööstusharudes, näiteks tervishoiu-, õigus-, tehnilised dokumendid, veebisaidid ja muud sellised tekstid.

On tõlkebüroosid, mida toetavad ülemaailmsed aktsiaturud ja erinevad fondid ning mille aastakäive on sadu miljoneid: näiteks Transperfect, Lionbridge, Welocalize, LanguageLine Solutions ja teised esisaja ettevõtted. Need keeleteenuse pakkujad on eriti olulised keskmise suurusega ja väikestele tõlkebüroodele, kes ostavad tihtipeale neilt spetsiaalseid keeleteenuseid. Mõned keskmise suurusega tõlkebürood töötavad ainult esisaja büroode jaoks, olles samas ka selles nimekirjas.

© Baltic Media®