the sea view

Šiaurės germanų / skandinavų kalbos: danų, farerų, islandų, norvegų ir švedų | Šiaurės ir Baltijos šalių vertimų biuras „Baltic Media“

Šiaurės germanų kalbas sudaro viena iš trijų germanų kalbų šakų , indoeuropiečių kalbų pogrupis, vakarų germanų kalbos ir išnykusios rytų germanų kalbos.

Nordic languages

Vertimų biuras Baltic Media® Šiaurės Europoje

Šiaurės germanų kalbos kartais vadinamos „Šiaurės kalbomis“ (danų, švedų ir norvegų).

Skandinavijoje terminas „skandinavų kalbos“ apibūdina trijų kontinentinių Skandinavijos regiono šalių kalbas kaip Šiaurės kalbų pogrupį, neįtraukiant farerų ir islandų kalbų pogrupio.
Maždaug 20 mln. žmonių Šiaurės šalyse skandinavų kalba yra gimtoji kalba, įskaitant maždaug 5 % mažumą Suomijoje.

Šiaurės germanų kalbų šakai priklausančiomis kalbomis taip pat kalba Grenlandijos ir Šiaurės Amerikos gyventojai.

Vertimų biuras Baltic Media® Šiaurės Europoje

Šiaurės–Baltijos šalių vertimų biuras yra pagrindinis skaitmeninio vertimo paslaugų teikėjas Šiaurės Europoje, kuris specializuojasi Šiaurės Europos (įskaitant šiaurės, baltų, slavų) kalbas, daugiausia teikdamas vertimo paslaugas iš / į švedų, suomių, danų, islandų, farerų, norvegų, vokiečių, anglų, lenkų, rusų, latvių, lietuvių ir estų kalbas.

Baltic Media® vertimo agentūra, kaip ISO atestuota kalbos paslaugų teikėja, siūlo vertimo žodžiu paslaugas verslo bei valstybinėms įmonėms ir privatiems klientams.

Kodėl rinkotės Šiaurės-Baltų vertimo agentūrą Baltic Media®?

Kaip sumažinti vertimo kaštus neprarandant kokybės

Kodėl žmogaus atliekamas vertimas yra Jūsų geriausias pasirinkimas?

Verskite naudomiesi Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex ir užsakykite mūsų redagavimo paslaugas!

Nemokamos kainų užklausos

Paprašyti pateikti informacijos

El. paštu