4price and quality scaled

Vertimo kokybė

Vertimo kokybė | Vertimo paslaugos | Baltic Media

Vertimo paslaugų ir kalbų mokymo įmonė UAB Baltic Media dirba pagal tarptautinės standarto kokybės valdymo sistemos ISO 9001:2015 reikalavimus.

Kokybės valdymo sistema užtikrina, kad įmonės dėmesio centre visada yra kliento pasitenkinimas ir pagarba kliento poreikiams, o kokybės valdymo sistema nuolat tobulinama. Baltic Media atsako už duomenų saugumą, laikymą ir konfidencialumą.


Vertimo projekto raidą nuo jo pradžios iki pristatymo klientui planuoja konkrečiam projektui paskirtas projektų vadovas, kuris parenka pačius tinkamiausius darbo vykdytojus, atitinkančius įmonės keliamus kokybės reikalavimus, nustato realius įvykdymo terminus ir atsako už kokybės kontrolės vykdymą.

Vertimo paslaugos kainą sudaro patyrusio ir sertifikuoto vertėjo atliktas vertimas ir kokybės kontrolė pagal ISO 9001:2015 reikalavimus: redagavimas, koregavimas ir pristatymas sutartu formatu ir laiku; tai reiškia, kad su kliento tekstu dirba keli darbuotojai – projektų vadovas, vertėjas, ir redaktorius. Prireikus, pasitelkiamas ir terminologas ir/arba atitinkamos srities specialistas.

Nordic-Baltic Translation and language service company Baltic MediaVertimo kokybė

Projektų vadovas yra centrinis asmuo, informuojantis klientą, kaip geriausia pasiekti kokybišką rezultatą; projektų vadovas palaiko ryšį su klientu visu projekto metu. Dažnai vertėjai turi atsižvelgti į kliento naudojamą terminiją, o klientui paprašius, „Baltic Media Ltd” padeda ją sukurti. Kiekvieną kartą atliekamas projekto atitikties kliento kokybės reikalavimams patikrinimas.

Baltic Media Lithuania mano, kad kokybė yra pats svarbiausias aspektas konkurencingoje erdvėje, todėl įmonė labai rimtai laikosi kokybės valdymo sistemos reikalavimų.

Baltic Media siūlytos paslaugos organizuojamos prisitaikant prie klientų poreikių. Vienas iš pagrindinių poreikių yra spartus aptarnavimas. Su mumis galima susisiekti ir ne darbo metu.

Kokybė ir sparta – du svarbūs faktoriai, užtikrinantys klientų pasitikėjimą Baltic Media.

Translation quality ISO 9001 certificate

Vertimų biuras Baltic Media® Šiaurės Europoje

Šiaurės–Baltijos šalių vertimų biuras yra pagrindinis skaitmeninio vertimo paslaugų teikėjas Šiaurės Europoje, kuris specializuojasi Šiaurės Europos (įskaitant šiaurės, baltų, slavų) kalbas, daugiausia teikdamas vertimo paslaugas iš / į švedų, suomių, danų, islandų, farerų, norvegų, vokiečių, anglų, lenkų, rusų, latvių, lietuvių ir estų kalbas.

Baltic Media® vertimo agentūra, kaip ISO atestuota kalbos paslaugų teikėja, siūlo vertimo žodžiu paslaugas verslo bei valstybinėms įmonėms ir privatiems klientams.

Kodėl rinkotės Šiaurės-Baltų vertimo agentūrą Baltic Media®?

Kaip sumažinti vertimo kaštus neprarandant kokybės

Kodėl žmogaus atliekamas vertimas yra Jūsų geriausias pasirinkimas?

Verskite naudomiesi Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex ir užsakykite mūsų redagavimo paslaugas!

Nemokamos kainų užklausos

Paprašyti pateikti informacijos

El. paštu

Vertimų biuras „Baltic Media“ siūlo profesionalias toliau išvardytas žmonių atliekamo vertimo paslaugas

Žiniasklaidos vertimo paslaugos: spausdintos ir skaitmeninės laikmenos, garso ir vaizdo priemonės, knygos, laikraščiai, žurnalai, reklaminė medžiaga.

Dokumentų vertimo paslaugos (teisinių, medicininių, techninių, IT, rinkodaros tekstų vertimo paslaugos).

Svetainių, el. parduotuvių ir SEO teksto vertimas bei lokalizavimas (lokalizuojame jūsų internetinių svetainių, el. parduotuvių svetainių ir programų turinį, kad jis būtų suprantamas vietinėse skirtingų kalbų rinkose).

Programinės įrangos vertimas ir lokalizavimas (naudotojų sąsajų ir pagalbinių dokumentų teksto vertimas bei testavimas).

Terminų vertimas ir kelių kalbų duomenų turinio tvarkymas.

Garsinių ir vaizdinių produktų vertimas (filmų, duomenų žaidimų teksto vertimas, subtitravimas, įrašymas).

Su žmogaus pagalba atliekamas mašininis vertimas su redagavimo ir kokybės užtikrinimo paslaugomis (esant didelės apimties vertimų užsakymams, siūlome taikyti mašininį vertimą su toliau nurodytomis redagavimo ir kokybės užtikrinimo procedūromis).

Mūsų pagrindinės žmonių vertėjų teikiamos vertimo paslaugos

Teisinio teksto vertimas (kontraktai, sutartys ir susitarimai, įstatai, rezoliucijos, posėdžių protokolai, registracijų liudijimai, įstatymai, įsakymai ir nuostatai, prašymai, peticijos, teismo sprendimai, įgaliojimai, licencijos ir leidimai ir t. t.)

Techninio teksto vertimas (katalogai, inžinerinės specifikacijos, naudojimo vadovai, patentų dokumentai, prezentacijos, gaminių specifikacijos ir vadovai, techniniai pasiūlymai ir specifikacijos, mokymų medžiagos, naudotojų vadovai ir t. t.)

Finansinio teksto vertimas (auditų ir metinės ataskaitos bei pareiškimai, finansinės ataskaitos, apskaitų balansai, pelno ir nuostolių ataskaitos, rinkodaros tyrimai ir prezentacijos, ekonominiai patvirtinimai ir verslo planai, draudimo dokumentai, projektų finansavimo sutartys ir t. t.)

IT teksto vertimas (programinė ir aparatinė įranga, CAD / CAM, debesų programos, CRM, el. parduotuvės, ERP, tinklų valdymo sistemos, mobiliosios programos, svetainės, vaizdo žaidimai ir t. t.)

Medicininio ir gamtos mokslų teksto vertimas (nuorodos, ištraukos iš ligų istorijų, ataskaitos, ekspertų išvados, analizių rezultatai, farmacijos klinikinių tyrimų dokumentai, gydytojams ir pacientams skirta informacija, informaciniai lapeliai, įrangos ir įrankių dokumentai ir t. t.)

Reklaminio, viešųjų ryšių ir rinkodaros teksto vertimas (reklaminės medžiagos, brošiūros, katalogai, meniu ir gaminių sąrašai, el. laiškai, naujienlaiškiai, pakavimo medžiagos, spausdintinė ir internetinė reklama, SEO, socialinės medijos turinys, svetainės ir t. t.)

Bendrųjų asmeninių dokumentų vertimas (CV, diplomai, pareiškimai, ID kortelės, pasai, liudijimai, rekomendacijos ir t. t.)

Žmonių atliekamo vertimo, lokalizavimo ir perkūrimo procesas apima šiuos pagrindinius veiksmus: projekto analizė, kainos pasiūlymas, projekto paruošimas, komandos surinkimas, vertimas arba lokalizavimas arba perkūrimas, redagavimas, vietinėje rinkoje atliekama patikra (patvirtinimas), korektūra ir maketavimas, vidinė kokybės patikra.

Kitos kalbų paslaugos

Nuoseklus ir sinchroninis vertimas žodžiu konferencijose, kongresuose, seminaruose ir kituose forumuose.

Išversto turinio maketavimo (grafinio dizaino) paslaugos, teikiamos leidybos tikslais.

Kalbų mokymai ir kursai verslo klientams.

Teksto vertimas apima daugiau nei 150 kalbų, tad pasaulinėms rinkoms teikiami aukštos kokybės lokalizuoti produktai ir paslaugos, atitinkančios bet kurios vietovės klientų kalbos ir funkcionalumo reikalavimus. Vertimų biuras yra ELIA – Europos kalbų pramonės asociacijos – narys.

Kad padėtų klientams sutaupyti, vertimų biuras naudoja CAT (kompiuterinius pagalbinius vertimo) įrankius, padedančius klientams gauti geriausią įmanomą vertimo kainą ir sprendimą, kuris būtų nebrangus ir aukštos kokybės.

Tik vertėjas žmogus gali tiksliai nuspręsti tinkamą teksto kontekstą. Vertimų biuras „Baltic Media“ teikia tik žmonių atliekamo tekstų vertimo ir redagavimo paslaugas.

© Baltic Media®